Norma obronna, a kontrola dostępu

Mija już trzy lata od wprowadzenia w 2016 obowiązującej wersji Normy Obronnej, mimo to, nadal przysparza ona wiele problemów interpretacyjnych. Czy to znaczy, że została źle napisana? Myślę że nie, jest ona po prostu kompromisem między: stanem aktualnym zabezpieczeń na jednostkach wojskowych, złożonością problemu ich ochrony, a próbą otwarcia się na nowe technologie, nawet te, które nie były znane w chwili pisania Normy Obronnej. Na pewno wiele negatywnych opinii dla tego dokumentu powstało w wyniku wybiórczego podejścia do tematu, np. aby zrobić poprawnie instalację kontroli dostępu nie wystarczy przeczytać tylko część NO-04-A004-6:2016, ponieważ kontrola dostępu jest tylko jednym z elementów systemu bezpieczeństwa, na który mają wpływ pozostałe elementy. W takim kontekście chciałbym przeprowadzić analizę zagadnień dotyczących kontroli dostępu w Normie Obronnej.


Norma obronna, a kontrola dostępu
Zarządzanie

Mija już trzy lata od wprowadzenia w 2016 obowiązującej wersji Normy Obronnej, mimo to, nadal przysparza ona wiele problemów interpretacyjnych. Czy to znaczy, że została źle napisana? Myślę że nie, jest ona po prostu kompromisem między: stanem aktualnym zabezpieczeń na jednostkach wojskowych, złożonością problemu ich ochrony, a próbą otwarcia się na nowe technologie, nawet te, k [ ... ]

Więcej
Sygnalizator SAOZ-PK2 – nowe podejście do sygnaliz...
Zarządzanie

Firma W2 chcąc sprostać oczekiwaniom klientów, opracowała nowy sygnalizator akustyczno-optyczny SAOZ-Pk2 do zastosowań w zewnętrznych oraz wewnętrznych systemach przeciwpożarowych. SAOZ-Pk2 j [ ... ]

Współczesne systemy BMS
Projekty

BMS (ang. Building Management System) to system pozwalającym zarządzać wysoko zaawansowanym technicznie budynkiem. Pozwala zoptymalizować koszty jego utrzymania oraz gwarantuje wysoki poziom bezpi [ ... ]

Niewidzialna strefa, która chroni teren przed wtar...
Instalacje

Niewidzialna strefa, która chroni teren przed wtargnięciem Linia bezpieczeństwa, która otacza nasz teren i alarmuje o próbie wtargnięcia na chroniony obszar.

Axis wprowadza nową linię kamer termowizyjnych
Instalacje

Nowe rozwiązania ułatwiają reakcję na zdarzenia, jednocześnie chroniąc prywatność Axis Communications, wprowadzając na rynek pierwsze kamery termowizyjne z linii P, rozszerza grupę klientó [ ... ]

Psychospołeczne i ochronne aspekty stosowania kamer noszonych przez funkcjonariuszy służby więziennej
Psychospołeczne i ochronne aspekty stosowania kamer noszonych przez funkcjonariuszy służby więziennejPrawo

Wszechobecne kamery, pokolenie WEB 2.0 uzależnione od „podglądactwa”, stale on-line1, trudno dziwić się, że technologia wideo wkracza w różne dziedziny życia. Do tej pory w polskich więzieniach, podobnie jak w innych krajach, stosuje się kamery ręczne w sytuacjach szczególnych, podczas działań interwencyjnych oraz gdy stosowane są środki przymusu bezpośredniego. Wtedy jeden z  [ ... ]

Monitoring po 25 maja 2018 roku
Monitoring po 25 maja 2018 rokuPrawo

  Nie sposób nie odnieść wrażenia, że w mass media doniesienia dotyczące wejścia w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sp [ ... ]

Kamery na dworcach. PKP SA – spółka niejawna
Prawo

Warszawa, 11 września 2017 r.
Kamery na dworcach. PKP SA – spółka niejawna Od 2014 roku Fundacja Panoptykon stara się zdobyć od spółki PKP S.A. informacje na temat kamer działających na na [ ... ]

Synology® przedstawia Presto File Server
Technologie

     Synology® przedstawia Presto File Server Dusseldorf, Niemcy — 7 czerwca 2017 r. — Firma Synology® Inc. ogłosiła dziś oficjalne wydajnie Presto File Server, nowej apl [ ... ]

Mobilne stanowiska dowodzenia policji
Mobilne stanowiska dowodzenia policjiTechnologie

Warunkiem skutecznego przeprowadzenia każdej większej operacji policyjnej polegającej np. na zabezpieczeniu imprezy masowej, realizacji przedsięwzięć z zakresu zarządzania kryzysowego, kontrolo [ ... ]

Systemy telefonii dla osadzonych w zakładach karnych
Bezpieczeństwo państwa

PAS – publiczne aparaty samoinkasujące szybko odchodzą w zapomnienie. Przyczyniła się do tego ekspansja telefonii komórkowej. Aparatom samoinkasującym nie pomogły takie rozwiązania jak możliwość wysyłania SMS czy e-mail. W roku 2009 rozpoczęto wdrażanie regulacji Dyrektywy Europejskiej dotyczącej telekomunikacyjnej usługi powszechnej, w związku, z którą Urząd Komunikacji Elek [ ... ]

Bezpieczne biuro – jak nie dać się podsłuchać?...
Bezpieczne biuro – jak nie dać się podsłuchać?Bezpieczeństwo biznesu


Co jakiś czas zdarza się w Polsce afera, która zmienia standardy zabezpieczeń. Przynajmniej w świadomości. Tak jak ta z udziałem byłego przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansów, pokazała  [ ... ]

Jak zabezpieczyć biuro przed podsłuchem?
Bezpieczeństwo państwa

Co jakiś czas zdarza się w Polsce afera, która zmienia standardy zabezpieczeń. Przynajmniej w świadomości. Najnowsza, z udziałem byłego przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansów, pokazała  [ ... ]

Ochrona przeciwporażeniowa
Menadżer bezpieczeństwa

Ochrona przeciwporażeniowa   W celu ochrony człowieka przed skutkami porażenia prądem elektrycznym są stosowane następujące środki ochrony przeciwporażeniowej: środki nietechniczne  [ ... ]

Kamera w walce z przestępstwem
Bezpieczeństwo państwa

Zastosowanie kamer zmieniło bardzo wiele sytuacji przestępców i organów ścigania. Dziś wykorzystując najnowsze narzędzia do obróbki nagrań video, zapisów cyfrowych czy zdjęć można znaczn [ ... ]


Konferencję otworzyło wystąpienie przedstawicieli polskiego i norweskiego więziennictwa. Komendant COSSW płk Danuta Kalaman przypomniała zgromadzonym ogólne informacje na temat struktury polskiej Służby Więziennej, a Hans Brucker podkreślił wartość jaką ma współpraca przy projektach szkoleniowych. O szczegółach współpracy mówili również: Knut Andersen i Marcin Strzelec, w tym o realizacji projektu dotyczącego wzmocnienia sprzętowego i modernizacji systemu kształcenia kadry Służby Więziennej w ramach szkół resortowych. W sesji prezentacyjnej swoje wystąpienia dotyczące projektów realizowanych w ramach współpracy bilateralnej miało między czterech prelegentów: Krzysztof Jędrzejak opisał metody kształcenia i wykorzystanie systemów informatycznych w SW. Leszek Kołtun w Warszawie natomiast skupił się na projektach zakładających realizację działań bilateralnych w obszarze działań profilaktycznych, sposobach szkolenia z zakresu samoobrony i technik interwencyjnych oraz skutecznego rozwiązywania sytuacji trudnych z wyłączeniem użycia siły fizycznej. Kolejna prelekcja zobrazowała wpływ stresu na wykonywanie obowiązków służbowych, a przeprowadził ją Paweł Mazurkiewicz. Jako ostatni w części prezentacyjnej wystąpił Sven-Erik Scotte, którego wystąpienie miało na celu przybliżenie europejskich zasad rekrutacji i szkolenia kadry więziennej.

DSCN0468

Drugi dzień konferencji rozpoczął się tematyką dotyczącą metod skutecznego i efektywnego podstawowego kształcenia zawodowego. Ellen Bjercke z KRUS przedstawiła praktyczny obraz konieczności ciągłej nauki w trakcie całego życia. Twierdziła, że człowiek „umiera za życia" bez samorozwoju i stałego doskonalenia się. Natomiast Robert Poklek przedstawił ewolucję formuły warsztatowej w kształceniu funkcjonariuszy Służby Więziennej. Ostatni panel konferencji dotyczył doskonalenia zawodowego funkcjonariuszy zgodnego z ideami kształcenia ustawicznego. Krzysztof Symela wypowiedział się w temacie europejskiego i polskiego kontekstu rozwoju kwalifikacji i kompetencji zawodowych funkcjonariuszy Służby Więziennej.

DSCN0452

Ostatnia prelekcja Macieja Milczanowskiego została uświetniona multimedialnym wystąpieniem prof. Zimbardo. Dotyczyła projektu bohaterskiej wyobraźni, który jest nowatorskim programem kształcenia młodzieży, opartym na najnowszych badaniach psychologicznych przeprowadzonych przez profesora.

Część merytoryczna konferencji została zwieńczona wspólnym zwiedzaniem Kalisza, będącego najstarszym miastem w Polsce.

 

DSCN0473

Po konferencyjnych panelach odbyło się spotkanie redaktora naczelnego „Ochrony Mienia i Informacji" – Tomasza Serafina z po. Zastępcą Komendanta COSSW kpt. dr. Marcinem Strzelcem oraz Dyrektor Wykonawczą Europris – Kirsten Hawlitschek. Dyskucja dotyczyła założeń jakie przyświecają organizacji spotkań promujących współczesne systemy zabezpieczenia technicznego, a zakończyła się potwierdzeniem woli współpracy przy organizacji kolejnych edycji konferencji Securitech oraz konferencji organizowanych przez Europris w Hadze, a dotyczących zabezpieczenia technicznego zakładów karnych.

Sylwia Stachecka

 

Pin It

 

bg
pi