2014-02-48-2Rozwój elektroniki związanej z ochroną oraz nowe wymagania jakie stawiane są systemom alarmowym sprawiają, że użytkownik szuka produktu wszechstronnego. Niestety mamy tu do czynienia z dużymi ograniczeniami spowodowanymi zbyt dużym skomplikowaniem urządzeń już na etapie projektowania. Ponadto często spotykamy się z firmami instalacyjnymi pracującymi szablonowo i nie potrafiącymi przekazać swojemu klientowi pełnej funkcjonalności oferowanych rozwiązań. Użytkownik nie ma szansy wykorzystać w pełni tego, za co zapłacił. Tym samym firma instalacyjna pozbawia się najlepszej formy reklamy, jaką jest „marketing szeptany”. Aby zmienić tę sytuację konieczne jest przygotowanie produktu, który umożliwi instalatorowi wykonanie nowatorskich rozwiązań z zakresu alarmu i automatyki domowej, nie zapominając, że najważniejsze jest opracowanie takich metod obsługi systemu, dzięki którym użytkownik z łatwością i przyjemnością może korzystać w pełni z jego funkcjonalności.

 

Ciągła analiza rynku, prowadzone badania, doświadczenie, wiedza oraz intuicja ludzi z firmy Jablotron Alarms, zaowocowały wyprodukowaniem systemu alarmowego Jablotron 100. Głównym założeniem tego rozwiązania jest połączenie najbardziej wyrafinowanych możliwości instalacyjnych z intuicyjną obsługą. Wiadomym jest, że ochrona powinna być powiązana z całym spektrum automatyki, która zarządza procesami w budynku. Ograniczanie centrali alarmowej do funkcji zabezpieczenia powoduje, że tracimy wiele możliwości, jakie te urządzenia dają. Jedną z najbardziej pożądanych funkci jest szybki dostęp do Informacji, dlatego łącząc funkcje elektronicznej ochrony i inteligentnego budynku potrzebne są narzędzia umożliwiające szybką i bezawaryjną komunikację z alarmem.

Pierwszym obszarem, na który należy zwrócić uwagę chroniąc obiekt – jest jego część zewnętrzna. Chodzi tutaj o typowe działanie prewencyjne. Nowoczesny system alarmowy powinien komunikować się z czujkami oraz sterownikami wyzwalającymi zaprogramowaną reakcję alarmową. W zależności od typu budynku oraz obszaru zewnętrznej ochrony, potrzebna jest możliwość doboru właściwego rozwiązania. Zastosowanie komunikacji bezprzewodowej może ułatwić i przyspieszyć proces przygotowania takiej instalacji. Najbardziej pożądanym (od strony instalatora) jest system, w którym komunikacja między urządzeniami odbywa się drogą radiową i magistralową. Daje to pełną wolność tworzenia i eliminuje wiele ograniczeń. Najbardziej prewencyjnym urządzeniem w każdym systemie alarmowym jest sygnalizator.

Niestety jest to (w większości instalowanych w Polsce alarmów) jedyny element odstraszający. Tymczasem centrala alarmowa po wykryciu ruchu na posesji może włączyć inne dowolne urządzenie.

 

2014-02-48-1

 

Większość domów wyposażona jest w różnego rodzaju oświetlenie zewnętrzne. Alarm Jablotron 100 posiada bezprzewodowe odbiorniki, które sterują dowolnym urządzeniem elektrycznym, i tak zdarzenie alarmowe oprócz głośnej syreny zapali światła wokół domu. Użytkownik systemu będzie mógł zrobić to samo przy pomocy aplikacji telefonicznej, sms lub przeglądarki www. Można również zupełnie zautomatyzować proces oświetlenia. Wówczas, oprócz manualnego załączenia „palcem”, lampa będzie zapalać się przykładowo na 2 minuty po otwarciu bramy.

Tak naprawdę najwięcej zależy od umiejętności twórczych firmy instalującej. Do zdalnego zarządzania można dopisać sterowanie zraszaczami, pompami, bramą, furtką, a nawet starym głośnikiem zamontowanym w budce dla szpaków odtwarzającym dźwięk karabinu maszynowego w momencie alarmu.

Dom jest miejscem, w którym człowiek powinien czuć się spokojnie i bezpiecznie. System Jablotron 100 sprawia, że jest to możliwe. Z prowadzonych przez nas badań wynika, że najczęściej stosowaną metodą włamania jest wyważenie okien lub drzwi. Dlatego skuteczne jest stosowanie czujek reagujących na otwarcie i wstrząs. Istotną zaletą takiej detekcji jest reakcja alarmowa zanim złodziej zdarzy wtargnąć do środka.

Dużym udogodnieniem jest możliwość zabezpieczenia okien i drzwi, kiedy użytkownicy przebywają w mieszkaniu. W tym momencie warto też wspomnieć o możliwości zarządzania ogrzewaniem. Podczas wietrzenia pomieszczeń zimą, następują duże straty ciepła poprzez otwarcie okien obniża się temperatura, a piec zaczyna grzać. Łącząc czujkę otwarcia ze sterownikiem ogrzewania, uzyskuje się automatyczne wyłączenie grzania na czas wietrzenia. Piec nie reaguje do pewnej zadanej temperatury minimalnej lub zamknięcia okna. Któż z nas nie chciałby mieć możliwości zdalnego zarządzania ogrzewaniem domowym. Idealna sytuacja to taka, kiedy możliwe jest określenie konkretnej temperatury dla pomieszczenia lub części domu. Wszystko to jest możliwe. Dzięki bezprzewodowym lub magistralowym termostatom i czujnikom temperatury, dom, do którego się wraca jest ciepły. Najważniejszy sterownik, na którym w każdej chwili można sprawdzić i zmienić temperaturę w domu, znajduje się w kieszeni. Jest nim telefon z zainstalowaną aplikacją „myjablotron”.

Żaden programator tygodniowy nie jest w stanie dopasować cykli grzania lepiej niż sam człowiek. Oszczędności wynikające z zdalnej obsługi ogrzewania bardzo szybko zwracają zainwestowane w system pieniądze.

 

2014-02-49-1a

 

Mój dom jest moją twierdzą. Złodziej często robi uczciwym ludziom niespodziankę, która zapada głęboko w pamięć i budzi strach. Dlaczego nie zafundować takiego samego strachu napastnikowi? Idealnie nadaje się do tego czujka z fotodetekcją. Po wtargnięciu załączony zostaje alarm, a czujka wykonuje kolorowe zdjęcia i w miarę potrzeby, doświetla je lampą błyskową. Funkcja ta to patent Jablotron Alarms. Kilka sekund po wykonaniu fotografii jest ona na telefonie, emailu, komputerze agencji ochrony. To bardzo skuteczna i wpływająca na psychikę broń. Możliwe jest też, wywołanie zdjęcia zdalnie przez użytkownika. Czujka foto posiada też inne zastosowania. Zamontowana przy wejściu informuje rodzica zdjęciem o faktycznym powrocie dziecka ze szkoły. W zakładzie pracy skutecznie pomaga w należytym odbijaniu karty czasu pracy. Pracownicy często wyręczają swoich kolegów w tym procederze. Tutaj oprócz nazwiska, jest jeszcze zapamiętane w systemie urocze zdjęcie osoby, która pracę rozpoczyna i kończy.

Prawdziwym żniwem dla włamywaczy jest okres, w którym ludzie wyjeżdżają na urlopy. Pozostawienie domu samego sobie niestety często skutkuje włamaniem. Dodając do ochrony możliwość nieregularnego załączania świateł, TV lub radia w sposób zdalny, możemy wspomóc nasz alarm. Złodziej na pewno obserwuje dom, zanim do niego wejdzie, a każdy dźwięk lub światło będzie go odstraszać.

W przypadku Jablotron 100 obsługa całej złożoności sprowadza się do wciśnięcia przycisku czerwonego dla załączenia i zielonego dla wyłączenia. Urządzenia mogą być sterowane bez autoryzacji, podobnie jak wyłącznik świetlny. Strefy alarmowe oprócz wciśnięcia przycisku wymagają podania kodu lub użycia „pastylki”. Nie ma znaczenia czy system jest obsługiwany poprzez klawiatury zamontowane na ścianach, czy też te wirtualne udostępnione na tablecie. Robi się to dokładnie tak samo. Jablotron Alarms opatentował ten sposób obsługi. Przycisk zielony oznacza „wyłącz urządzenie” lub „rozbrój alarm”. Przycisk czerwony oznacza „załącz urządzenie” lub „uzbrój alarm”. Użytkownik musi jedynie zapamiętać to, co w większości przypadków obrazują światła drogowe. Zielone „możesz wejść”, czerwone „stój”. Jest jeszcze w systemie ukryte światło pomarańczowe, ale to już przy okazji innego artykułu.

 

Piotr Panek
Jablotron Alarms a.s.
www.jablotron.com

 

Artykuł firmy Jablotron Alarms a.s.

 

Pin It

 

bg
pi