2014-02-57-2Podpieranie drzwi przy pomocy gaśnic, klinów bądź podobnych rzeczy jest nagminną praktyką w wielu rodzajach budynków. Niestety nie wszyscy zdają sobie sprawę, że jest to bezpośrednie naruszenie przepisów pożarowych obowiązujących w naszym kraju. W przypadku powstania pożaru takie blokowanie drzwi uniemożliwia poprawne ich zadziałanie, w skutek czego pożar rozprzestrzenia się szybciej i bez ograniczeń, a straty materialne są dużo wyższe. Szybsze i niekontrolowane rozprzestrzenianie się pożaru stwarza dużo większe niebezpieczeństwo dla ludzi przebywających w budynku i grozi nie tylko utratą zdrowia, ale i życia.

Urządzenia Dorgard to rozwiązanie eliminujące niezgodne z prawem podpieranie drzwi, umożliwiając użytkownikowi pozostawienie drzwi pożarowych otwartych do momentu zwolnienia blokady bądź uaktywnienia alarmu pożarowego. W czasie alarmu urządzenie Dorgard odblokowuje drzwi, aby dzięki ich zamknięciu ograniczyć rozprzestrzenianie się ognia, ilość strat materialnych wywołanych pożarem, a przede wszystkim, aby zwiększyć bezpieczeństwo ludzi znajdujących się w budynku.

 

2014-02-56-1

 

Dzięki wprowadzeniu na rynek urządzeń Dorgard, Klient ma możliwość wyboru pomiędzy starymi metodami podtrzymywania drzwi, jak np. zwory magnetyczne czy elektrotrzymacze, a nowoczesnymi metodami które oferuje mu system Dorgard. Minusem starych rozwiązań był sposób ich instalacji – okablowanie całego systemu, oraz potrzeba użycia dodatkowych urządzeń, jak centralki sterujące i zasilacze. Był to duży problem dla budynków już użytkowanych, w których pojawiła się kwestia usprawnienia ruchu w ciągach komunikacyjnych, bądź dostosowania ich do wymogów pożarowych stosowanych w Polsce.

Urządzenia Dorgard mogą działać na kilka sposobów, które można łatwo dobrać do miejsca ich funkcjonowania, sugestii inwestora bądź dostosowując je do istniejącego na obiekcie systemu pożarowego. Pierwszym sposobem zadziałania są urządzenia autonomiczne, wyposażone w innowacyjny czujnik dźwięku. Aktywacja takiego urządzenia następuje po odebraniu przez czujnik dźwięku, o długości nie krótszej niż 10 sekund i głośności nie mniejszej niż 65 dB. Po spełnieniu tych warunków, urządzenie Dorgard zwalnia blokadę drzwi. W tym rozwiązaniu należy pamiętać, aby urządzenie było instalowane w pomieszczeniach, w których podczas alarmu pożarowego głośność sygnalizatorów była na poziomie nie mniejszym niż 65 db. Jeżeli okaże się, iż w miejscu, w którym będzie zainstalowane urządzenie Dorgard, natężenie dźwięku podczas alarmu jest niewystarczające, można wykorzystać drugi sposób funkcjonowania – wyzwolenie bezprzewodowe. W takim przypadku należy zamontować sterownik bezprzewodowy SystemX w pobliżu sygnalizatora. Sterownik ten działa na takiej samej zasadzie jak autonomiczne urządzenia Dorgard – nasłuchuje na sygnał alarmu o odpowiednim natężeniu i odpowiedniej długości. Po usłyszeniu sygnału, sterownik SystemX wysyła bezprzewodowo sygnał wyzwolenia do urządzeń DorgardX znajdujących się w jego zasięgu. W takiej sieci może pracować do 200 urządzeń. Ostatnim sposobem instalacji, jest podłączenie sterownika SystemX do modułu przekaźnikowego systemu pożarowego. W takim wypadku aktywacja urządzeń Dorgard odbywa się poprzez podanie sygnału na styki w sterowniku SystemX.

 

2014-02-56-2

 

Urządzenia Dorgard nie wymagają okablowania, są zasilane bateryjnie, posiadają system sygnalizacji rozładowania baterii i usterki oraz system eliminacji zakłóceń. Spełniają także normę EN 1155:1997. Instalacja i konfiguracja systemu zajmuje kilka minut, a dzięki instalacji niewymagającej okablowania, zmniejszają się koszty jakie musi ponieść użytkownik końcowy.

Urządzenie, które może działać podobnie jak Dorgard, jednocześnie zapewniając funkcjonalność zwykłego samozamykacza z możliwością blokady drzwi w pozycji otwartej, to nowość w ofercie firmy Draftel. Urządzenie Freedor pozwala na pozostawienie drzwi otwartych pod dowolnie wybranym kątem, jednocześnie zapewniając ich zamknięcie w trakcie alarmu pożarowego. Działając na sprawdzonej metodzie nasłuchu alarmu pożarowego o odpowiednich parametrach, urządzenia Freedor to doskonałe rozwiązanie do drzwi szklanych, na których montaż urządzeń Dorgard okazałby się problematyczny. Urządzenia Freedor zapewniają bezpieczeństwo ludziom przebywającym w obiekcie, jednocześnie ograniczając rozprzestrzenianie się pożaru i dymu w budynku. Możliwość zamontowania urządzenia na drzwiach prawych oraz lewych, bądź po stronie zamykania bądź otwierania drzwi sprawia, iż Freedor może być stosowany ze wszystkimi rodzajami drzwi. Cechami charakterystycznymi urządzeń Freedor, są: bezprzewodowe działanie, system sygnalizacji słabej baterii oraz funkcja fail-to-safe (gdy urządzenie wykryje usterkę, bądź bateria rozładuje się całkowicie, urządzenie zamknie drzwi, aby nie doprowadzić w razie pożaru do rozprzestrzeniania się ognia i dymu).

 

2014-02-57-1

 

Alarmowanie osób niesłyszących

Deafgard W razie alarmu pożarowego, osoby niesłyszące bądź niedosłyszące są bardziej narażone na zagrożenie swojego życia niż osoby bez wady słuchu. Problem ten jest dość powszechnie spotykany w domach pomocy społecznej, domach opieki czy nawet hotelach. Dzięki zastosowaniu urządzeń Deafgard problem ten znika. Deafgard to przenośny system bezpieczeństwa, który w wypadku alarmu pożarowego powiadomi osoby niesłyszące bądź niedosłyszące o powstałym zagrożeniu. Deafgard zasilany jest bateryjnie, dzięki czemu nie wymaga on prowadzenia instalacji, oraz zapewnia mobilność systemu np. do różnych pokoi hotelowych. Urządzenie Deafgard powiadamia o niebezpieczeństwie za pomocą trzech systemów. Pad znajdujący się na urządzeniu umieszczany zostaje pod poduszką osoby śpiącej, i w razie pożaru zaczyna mocno wibrować budząc osobę śpiącą. Ostrzeganie odbywa się również za pomocą wyświetlacza znajdującego się na froncie urządzenia. W razie pożaru na wyświetlaczu pojawia się napis FIRE. Jednocześnie zaczyna działać trzeci system ostrzegania – diody LED.

Urządzenia Deafgard wyzwalane są w podobny sposób co urządzenia Dorgard i Freedor. Wbudowany czujnik nasłuchuje w sposób ciągły na sygnał alarmu o natężeniu 75 dB i długości nie krótszej niż 20 sekund. Deafgard daje osobom niedosłyszącym i niesłyszącym poczucie bezpieczeństwa w czasie snu oraz w ciągu dnia.

 

Piotr Zapiórkowski
specjalista ds. handlowych i marketingu
DRAFTEL S.C.

 

2014-02-56-3

Artykuł firmy DRAFTEL S.C.

 

Pin It

 

bg
pi