2013-06-51-1Co roku na całym świecie powstaje tysiące skomplikowanych architektonicznie budowli. Ogromne biurowce, centra handlowe i komunikacyjne – to miejsca, przez które codziennie przewijają się miliony osób. Wszystkie te obiekty muszą spełniać ściśle określone i niezwykle wysokie standardy bezpieczeństwa.

 

Współczesne projektowanie jest nie lada wyzwaniem dla osób zajmujących się ochroną przeciwpożarową. W każdym budynku należy dokładnie i szczegółowo zaprojektować system, który w przypadku pożaru zagwarantuje sprawną i bezpieczną ewakuację, a także zapewni bezpieczeństwo ekipom ratowniczym.

Poprawność założeń sprawdza się przeprowadzając testy w warunkach zbliżonych do rzeczywistych. Kontroluje się między innymi, czy wszystkie urządzenia przeciwpożarowe poprawnie realizują przewidziane w scenariuszach pożarowych założenia oraz czy działają sprawnie i bezawaryjnie? Dla wszystkich urządzeń przeciwpożarowych przewidziane są odpowiednie algorytmy, które precyzyjnie opisują ich działanie podczas ewentualnego pożaru. Jak zatem zrealizować skomplikowane sterowania, tak aby zapewnić odpowiedni poziom bezpieczeństwa? Odpowiedzią na tak postawione pytanie jest nowy produkt firmy Ela-compil – Centrala FPM (Fire Protection Manager).

 

Czym jest Centrala Sterowania Urządzeniami Przeciwpożarowymi FPM?

Centrala Sterowania Urządzeniami Przeciwpożarowymi FPM to nowoczesny i niezawodny system urządzeń modułowych, przeznaczony do zintegrowanego zarządzania wszelkiego rodzaju urządzeniami i systemami przeciwpożarowymi w budynku. Urządzenia pracują w magistrali komunikacyjno-zasilającej w bezpiecznym układzie pętlowym. Taka architektura zapewnia prawidłową pracę systemu nawet w przypadku uszkodzenia toru transmisyjnego. Centrala FPM umożliwia uruchamianie automatyczne lub ręczne urządzeń przeciwpożarowych. Dzięki zaawansowanej technologii nawet najbardziej skomplikowane sterowanie odcięciami stref czy wentylacją pożarową, staje się łatwe i bezpieczne zarazem.

Do podstawowych cech centrali FPM zaliczyć można skalowalną ilość elementów na magistrali (do 1000 elementów), dedykowane moduły do klap analogowych, czy autoinicjalizację modułów w pętli.

Niewątpliwą zaletą centrali sterującej FPM jest możliwość zintegrowania systemów dostarczanych przez różnych producentów, co pozwala zoptymalizować projekt pod kątem kosztów i funkcjonalności, a także umożliwia rozbudowę systemu o dowolną ilość modułów.

FPM pozwala na stworzenie najbardziej skomplikowanych scenariuszy za pomocą jednej, wspólnej matrycy sterowań. Takie podejście pozwala wykluczyć większość błędów już na etapie projektowania, instalowania, a następnie uruchamiania instalacji bezpieczeństwa. Modułowość systemu sprawia, że instalacja może zostać wykonana ponad dwukrotnie szybciej niż do tej pory. Dodatkowo centrala sterująca FPM jest kompatybilna z dowolnymi systemami SSP i BMS (w tym z Systemem Zarządzania Obiektem GEMOS), może więc być bez obaw stosowana we wszelkiego rodzaju budynkach, w których systemy te są odpowiedzialne za komfort i bezpieczeństwo.

Należy również podkreślić fakt, iż centrala FPM została wyposażona w technologię, która pozwala zaoszczędzić energię elektryczną poprzez zredukowanie ilości tras kablowych, przepustów czy szaf sterowniczych. Ma to ogromne znaczenie w nowoczesnych, energooszczędnych budynkach.

Podczas prac nad powstaniem centrali sterującej FPM pomyśleliśmy również o projektantach. Dzięki dostarczanej przez nas bibliotece gotowych szablonów (AutoCad Tools), projektant nie traci czasu na rozrysowywanie detali połączeń, a ewentualne zmiany może wykonać „od ręki”. Dodatkowo proces projektowania jest każdorazowo identyczny – niezależnie od użytego systemu SSP – co znacząco wpływa na szybkość projektowania.

 

Jak zbudowana jest centrala sterująca FPM?

Centrala sterująca urządzeniami przeciwpożarowymi FPM ma budowę modułową. Podstawowymi elementami składowymi FPM są: jednostka centralna (lub dwie, jeśli zachodzi konieczność zabezpieczenia w postaci redundancji), moduły nadzorująco- sterujące centralowe oraz moduły nadzorująco- sterujące liniowe.

Moduły centralowe montowane są w obudowie zbiorczej wraz z jednostką centralną (lub w takiej samej obudowie bez jednostki centralnej). Moduły liniowe natomiast w bezpośrednim sąsiedztwie urządzeń sterowalnych.

Jednostka centralna centrali FPM oraz niektóre moduły posiadają obudowę umożliwiającą montaż na szynach nośnych w szafach sterowniczych.

Centrala FPM posiada wszelkie niezbędne dopuszczenia do ochrony przeciwpożarowej – aprobatę techniczną CNBOP (nr AT-0401- 0387/2013) oraz świadectwo dopuszczenia CNBOP (nr 1750/2013) i jest od lat z powodzeniem stosowana w krajach Unii Europejskiej.

Podsumowując, należy podkreślić fakt, iż centrala FPM dzięki stałemu nadzorowaniu funkcji obiektu znacznie ułatwia kontrolę nad wszelkimi sprzętami przeciwpożarowymi, zwiększając tym samym poziom bezpieczeństwa budynków użyteczności publicznej oraz dużych obiektów. Rozwiązanie to perfekcyjnie sprawdzi się zatem we wszelkiego rodzaju obiektach. Tam, gdzie w grę wchodzi ochrona życia ludzkiego, nie może być mowy o kompromisowych rozwiązaniach.

 

Karolina BRZUCHALSKA

Artykuł firmy Ela-compil sp. z o.o.

 

Pin It

 

bg
pi