Instalacje

Bosch logoNowe czujki zmniejszają liczbę fałszywych alarmów spowodowanych przez zakłócenia elektromagnetyczne

Bosch opracował technologię, która radzi sobie z zakłóceniami elektromagnetycznymi i ich wpływem na czujki dymu. Wraz z zapowiedzią nowych detektorów AVENAR z rodziny 4000, przedstawiono nową funkcję zwaną eSMOG. Funkcja ta pozwala na zmniejszenia liczby fałszywych alarmów powodowanych przez pola elektromagnetyczne.

Nie ma wątpliwości co do tego, że od skutecznej ochrony przed przepięciami instalacji alarmowych, monitoringu, a także sprzętu RTV i AGD zależy trwałość i bezawaryjność, a co najważniejsze, skuteczność pracy urządzeń.

Zasilanie w energię elektryczną elementów systemów sygnalizacji pożarowej oraz systemów kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła jest jedną z kluczowych kwestii w zakresie zapewnienia prawidłowego funkcjonowania tych systemów po zainstalowaniu w obiektach budowlanych. Ilość elementów wchodzących w skład przedmiotowych systemów powoduje, że rozważając kwestię ich zasilania należałoby każdy z nich rozważyć indywidualnie, a następnie podejść do problemu kompleksowo i poddać analizie system jako całość. Jednak ze względu na ograniczenia redakcyjne w niniejszym artykule zostały przedstawione wymagania dla podstawowego elementu w zakresie zapewnienia prawidłowego zasilania, czyli zasilaczy. Celem stosowania zasilaczy w systemach sygnalizacji pożarowej (SSP) i systemach rozprzestrzeniania dymu i ciepła jest zapewnienie ciągłości dostawy energii elektrycznej, dlatego muszą one spełniać określone wymagania formalne oraz konstrukcyjne, które opisano w dalszej części artykułu.

Oferta MERAWEX nie ogranicza się tylko do dostaw zasilaczy, lecz obejmuje ofertę na kompleksowe zasilanie urządzeń przeciwpożarowych. Przez to sformułowanie należy rozumieć zestaw urządzeń do sterowania przepływem energii elektrycznej w sposób dostosowany do charakteru i funkcji urządzeń odbiorczych. Dodatkowo uwzględnia się przy tym: minimalizację strat znacząco zmniejszającą pojemność baterii akumulatorów, co prowadzi do obniżki kosztów oraz pełny i ciągły monitoring torów zasilania pod kątem uszkodzeń, co prowadzi do wzrostu niezawodności pracy systemów.

Dźwiękowe systemy ostrzegawcze (DSO), mimo iż na co dzień niedostrzegane, pełnią niezwykle ważną funkcję w ochronie osób i mienia. Chociaż ich rolą nie jest samodzielne wykrycie zagrożenia, to skutecznie usprawniają ewakuację ludzi z zagrożonej strefy. Właśnie ze względu na fakt, iż pełnią tak ważną rolę w skutecznym zabezpieczaniu obiektów, koniecznym jest by spełniały wszystkie, nawet najbardziej rygorystyczne wymogi jakości i kontroli. Systemy muszą zatem na bieżąco monitorować wszystkie swoje najważniejsze obwody odpowiedzialne za prawidłowe działanie urządzeń w każdej sytuacji. Wymogi te uregulowane są przede wszystkim europejskimi normami zharmonizowanymi, z których to Norma PN-EN 54-16 definiuje wymogi stawiane centralom DSO.

linc logoFirma Linc Polska Sp. z o.o. zaprasza do udziału w szkoleniach technicznych poświęconych rozwiązaniom marek ADPRO by Xtralis oraz FLIR Systems, których cykl właśnie się rozpoczyna.

teaser plakat v1Każdy sezon grzewczy, który średnio trwa w Polsce około 5-6 miesięcy (od października/listopada do końca marca) to tragiczny bilans ofiar tlenku węgla, nazywanego często „cichym zabójcą". W sezonie grzewczym 2013/2014 strażacy odnotowali ponad 3,8 tys. zdarzeń związanych z tlenkiem węgla, w których poszkodowanych zostało prawie 2,3 tys. osób. Jednak w ciągu ostatnich czterech lat liczba śmiertelnych ofiar zmalała niemal o połowę - ze 111 osób w sezonie grzewczym 2010/2011 do 61 osób w sezonie grzewczym 2013/2014. Zwykle najtragiczniejszy jest czas od grudnia do stycznia - w sezonie grzewczym 2012/2013 czad zabił w ciągu tych dwóch miesięcy 52 osoby, a w ubiegłym sezonie grzewczym 36 osób.

Wprowadzenie
Wykorzystanie analiz numerycznej mechaniki płynów, czyli tzw. symulacji pożaru (CFD), w procesie projektowania wielkokubaturowych obiektów logistycznych, praktykowane jest w Polsce już od kilku lat. Znaczenie oraz częstotliwość stosowania tego typu analiz stale rośnie. Rozszerza się także zakres ich stosowania. Obecnie symulacje CFD wykorzystywane są najczęściej w związku z projektowanie grawitacyjnych i mechanicznych systemów oddymiania.
Przydatność tego typu analiz jest jednak znacznie większa, czego dowodem maja być przedstawione przykłady.

ST17a-10.14Wprowadzając na rynek 15 nowych funkcji, spółka Bosch Security Systems rozszerza portfolio nowych central systemu sygnalizacji włamania i napadu AMAX o rozwiązania dla małych i średnich instalacji. Aktualną generację central AMAX wyróżniają przede wszystkim cztery nowe funkcje: głosowe komunikaty alarmowe, tworzenie makr, zdalne sterowanie systemem oraz scentralizowana obsługą za pomocą jednostki głównej.

PT-Mount-Rotation largeDostępna jest już nowa obudowa PT-Mount, dla kamer z serii S15D marki Mobotix wyposażonych w przetworniki 5 Mega. Nowa obudowa jest łatwa w instalacji i odporna na warunki atmosferyczne. Posiada klasę szczelności IP66. Istnieje możliwość ręcznej regulacji jej ustawienia w 3 osiach, co pozwala na redukcję pochylenia i wyrównanie horyzontalne linii obrazu w momencie, gdy kamera jest zamontowana na ścianie lub suficie.


 

bg
pi