Instalacje

2014-03-34-1Chcąc ułatwić wybór alarmów producenci i dostawcy oferują gotowe zestawy, na które składają się wszystkie elementy niezbędne dla prawidłowego działania systemu alarmowego. Z czego zatem składają się zestawy tego typu?

 

Pomimo obszernej oferty w zakresie systemów alarmowych, możemy wyodrębnić pewne stałe elementy składowe techniki alarmowej. „Mózgiem” całego systemu jest centrala alarmowa, w której zastosowanie znajduje również zasilacz i akumulator. Proces wymiany informacji pomiędzy operatorem a centralą bazuje na klawiaturze, która bardzo często nazywana jest także manipulatorem kodowym.

2014-03-17-1Projekt systemu alarmowego należy rozpocząć od analizy potrzeb – połączenia oczekiwań inwestora, indentyfikacji potencjalnych zagrożeń oraz rozpoznania bezpośredniego otoczenia zabezpieczanego obiektu. Na tym etapie należy zdecydować, czy rolą systemu ma być jedynie zabezpieczenie mienia pod nieobecność domowników, czy może ma on także oferować poczucie bezpieczeństwa osobom pozostającym w domu. Odpowiedź na to pytanie pozwoli dobrać czujki, co jest jednym z najważniejszych etapów projektowania systemu alarmowego.

 

System alarmowy w najprostszej postaci może być wyposażony jedynie w kilka czujek wykrywających ruch w pomieszczeniach. Gdy decydujemy się jednak na wyższy stopień bezpieczeństwa, niezbędnym elementem stanie się tzw. ochrona obwodowa. Celem ochrony obwodowej jest wykrywanie próby przedostania się przez „obwód” strefy chronionej – najczęściej linię okien i drzwi, ale może ona zawierać również część terenu wokół domu. Taka ochrona obwodowa realizowana może być za pomocą szeregu różnych urządzeń, np. czujek otwarcia drzwi i okien, czujek reagujących na wibracje towarzyszące przełamywaniu zabezpieczeń mechanicznych, czy czujek wykrywających zbicie szyby. Ochronę obwodową mogą też oferować aktywne bariery podczerwieni, reagujące na przecięcie niewidzialnych wiązek przez osobę przechodzącą pomiędzy nadajnikiem a odbiornikiem takiej bariery.

dhFirma D+H Polska rozszerzyła ofertę o nowe chwytaki elektromagnetyczne drzwiowe, które są aktualnie dostępne w bardzo atrakcyjnej cenie. Są to ważne elementy systemu zamknięć przeciwpożarowych. Chwytaki umożliwiają korzystanie z ciągów komunikacyjnych bez utrudnień. Wyposażone są w przycisk zwalniający umieszczony na obudowie, służący ręcznemu zamknięciu drzwi w dowolnym momencie.

2014-02-70-1Fluor SA należy do jednej z czołowych światowych korporacji inżynieryjnych zajmujących się projektowaniem, kompletacją dostaw, zarządzaniem budowami, utrzymaniem ruchu w zakładach i zarządzaniem projektami. Gliwicki Fluor realizuje pełny zakres kompleksowych usług od prac studialnych do projektów typu EPCM dla klientów przemysłu chemicznego, petrochemicznego i rafineryjnego w kraju i zagranicą. Firma oferuje również usługi doradcze, a wszelkie prace dotyczą zarówno budowy nowych zakładów, jak i modernizacji istniejących. We współpracy z pozostałymi filiami Fluor na świecie, gliwickie biuro obsługuje również inne branże w tym energetyczną, biotechnologiczną czy mikroelektroniczną.

 

W celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa zarówno pracowników, jak i realizowanych projektów, a także ochrony mienia na terenie biura – Zarząd Fluor SA w Gliwicach podjął decyzję o wdrożeniu systemu kontroli dostępu i identyfikacji pracowników oraz gości na podstawie kart zbliżeniowych, zgodnie z obowiązującym standardami i procedurami korporacji na całym świecie.

2014-02-60-1W przeszłości tematy bezpieczeństwa i monitoringu omawiano głównie w środowisku branżowym, a także wśród średnich i dużych przedsiębiorstw, które były głównymi odbiorcami tych rozwiązań. Obecnie tymi samymi kwestiami coraz częściej interesują się konsumenci końcowi oraz właściciele małych firm, zaniepokojeni wszechobecnymi zagrożeniami bezpieczeństwa.

2014-02-57-2Podpieranie drzwi przy pomocy gaśnic, klinów bądź podobnych rzeczy jest nagminną praktyką w wielu rodzajach budynków. Niestety nie wszyscy zdają sobie sprawę, że jest to bezpośrednie naruszenie przepisów pożarowych obowiązujących w naszym kraju. W przypadku powstania pożaru takie blokowanie drzwi uniemożliwia poprawne ich zadziałanie, w skutek czego pożar rozprzestrzenia się szybciej i bez ograniczeń, a straty materialne są dużo wyższe. Szybsze i niekontrolowane rozprzestrzenianie się pożaru stwarza dużo większe niebezpieczeństwo dla ludzi przebywających w budynku i grozi nie tylko utratą zdrowia, ale i życia.

2014-02-48-2Rozwój elektroniki związanej z ochroną oraz nowe wymagania jakie stawiane są systemom alarmowym sprawiają, że użytkownik szuka produktu wszechstronnego. Niestety mamy tu do czynienia z dużymi ograniczeniami spowodowanymi zbyt dużym skomplikowaniem urządzeń już na etapie projektowania. Ponadto często spotykamy się z firmami instalacyjnymi pracującymi szablonowo i nie potrafiącymi przekazać swojemu klientowi pełnej funkcjonalności oferowanych rozwiązań. Użytkownik nie ma szansy wykorzystać w pełni tego, za co zapłacił. Tym samym firma instalacyjna pozbawia się najlepszej formy reklamy, jaką jest „marketing szeptany”. Aby zmienić tę sytuację konieczne jest przygotowanie produktu, który umożliwi instalatorowi wykonanie nowatorskich rozwiązań z zakresu alarmu i automatyki domowej, nie zapominając, że najważniejsze jest opracowanie takich metod obsługi systemu, dzięki którym użytkownik z łatwością i przyjemnością może korzystać w pełni z jego funkcjonalności.

2014-02-32-2Po wybraniu właściwych elementów, które będą wchodziły w skład systemu alarmowego, przychodzi czas na ich montaż. Prace należy rozpocząć od wyboru miejsca instalacji centrali alarmowej. Nowoczesna centrala alarmowa powinna być zainstalowana w oddalonym od wejścia miejscu, w pomieszczeniu do którego dostęp będzie chroniony za pomocą czujek. Dobrym miejscem na montaż centrali mogą być pomieszczenia techniczne i gospodarcze – należy jednak pamiętać o zapewnieniu zakresu temperatur w takim pomieszczeniu zgodnie z wymaganiami narzuconymi przez producenta urządzenia.

okladka-poradnika2Firm D+H Polska wydała poradnik pt. „Instalacje oddymiania grawitacyjnego”. Wydawnictwo autorstwa mgr inż. Edwarda Skiepko, wykładowcy SGSP z Warszawy jest dedykowane projektantom, instalatorom i użytkownikom. Stanowi ono kompendium wiedzy na temat elementów systemu oddymiania grawitacyjnego, ich prawidłowego funkcjonowania oraz wymogów przepisów ochrony przeciwpożarowej. Głównym założeniem publikacji jest szerzenie wiedzy na temat prawidłowego projektowania instalacji grawitacyjnych w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa ludzi przebywających w zagrożonym budynku. Badania wykazują bowiem, że osobom znajdującym się w zasięgu pożaru najbardziej zagraża dym i gazy toksyczne. Większość wszystkich ofiar pożarów budynków umiera właśnie na skutek zatrucia gazami. Możliwe jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa ludzi przebywających w zagrożonym budynku poprzez zastosowanie właściwego systemu oddymiania.

SNV-6013Tuż przed okresem wakacyjnym Samsung Techwin wprowadził do sprzedaży jednocześnie dwa produkty: wandalo-odporną kamerę kopułkową IP oraz niewielki gabarytowo rejestrator sieciowy (NVR) z portami Fast Ethernet z zasilaniem PoE. Czterokamerowy rejestrator SRN-472S wraz kamerą SNV-6013, o rozdzielczości obrazu 2MP Full HD, tworzą rozwiązanie doskonałe rozwiązanie dla odbiorców na rynku handlu detalicznego, którzy poszukują systemu nadzoru wizyjnego, który ma wzmocnić ich poziom bezpieczeństwa.


 

bg
pi