Elementy wjazdu zazwyczaj stanowią terminale wjazdowe, szlabany wjazdowe oraz dwie pętle indukcyjne. Do aktywacji terminala dochodzi wraz z najechaniem na pierwszą pętlę – tak w skrócie można opisać zasadę działania typowego systemu parkingowego. 

 

 

2017 2 49 1

 

 

Używana może być karta zbliżeniowa lub skorzystać można z przycisku powodującego wydruk biletu. W razie potrzeby jest możliwe skontaktowanie się z obsługą poprzez przycisk „info”. Szlaban otworzy się po odebraniu biletu lub odczytaniu danych z aktywnej karty. Za pomocą specjalnej aplikacji jest możliwe naliczanie i pobór opłat łącznie z uwzględnieniem odpowiedniego rabatu. Istotną rolę odgrywa współpraca ze skanerem biletów, czytnikiem kart abonamentowych oraz drukarką fiskalną. Jeżeli pobór opłat obsługuje operator to po otrzymaniu biletu jest on skanowany, po czym pobiera się opłatę. Dodatkowo informacja o wysokości opłaty wyświetli się na ekranie. Opłacony bilet pozwala na wyjazd. Płatność za postój może być również realizowana w automatycznej kasie bez udziału operatora. Nowoczesne systemy parkingowe pozwalają na podłączenie dowolnej ilości kas automatycznych.

 

Podczas wyjazdu uwzględnia się terminal, szlaban wyjazdowy oraz dwie pętle indukcyjne. Do aktywacji terminala dochodzi wraz z najechaniem pojazdu na pierwszą pętlę. Użyta może być wtedy karta zbliżeniowa lub wsunięty bilet do czytnika. Szlaban otworzy się po zeskanowaniu opłaconego biletu lub odczytaniu danych z aktywnej karty. W przypadku, gdy bilet zostanie niepłacony na wyświetlaczu pojawi się odpowiedni komunikat a szlaban zostanie zamknięty.

 

Nad prawidłową pracą systemu czuwa komputer PC wraz z odpowiednim oprogramowaniem. Program pozwala na pełne kontrolowanie działania systemu parkingowego, zapisywanie wszelkich zdarzeń systemowych oraz generowanie raportów okresowych. Oprócz tego jest możliwe ustalenie dogodnej taryfy opłat oraz sprawdzenie jej działania. Dla zapewnienia najwyższego poziomu bezpieczeństwa konta użytkowników i administratora są zabezpieczone hasłem po to, aby kontrolować poziom dostępu do poszczególnych elementów funkcjonalnych programu.

 

 

Kontrola dostępu

 

Systemy kontroli dostępu są nieodzownym elementem wyposażania parkingów osiedlowych lub firmowych. Nowoczesne systemy tego typu muszą sprostać rosnącym wymaganiom administratorów parkingów chociażby w postaci karty na jeden samochód czy też ograniczenia ilości samochodów. Szlaban może być otwierany za pomocą pilotów IRED na podczerwień, kart zbliżeniowych UHF o zasięgu do 12 metrów, kart zbliżeniowych EM 125 kHz lub kart Mifare. Rodzaj zastosowanej karty powinien być dobrany do konkretnych wymagań, bowiem każde z tych rozwiązań ma swoje wady i zalety. Np. dzięki funkcji „Antypassback” utrudnione jest parkowanie więcej niż jednego pojazdu na kartę.

 

W zależności od potrzeby zastosowanie znajdują proste zestawy odbiorników lub czytników obsługiwanych kartą (lub pilotem) Master lub aplikacją Master na PC. Oprócz tego uwzględnić można komputer kontrolujący. Nowoczesne aplikacje zarządzające systemami kontroli dostępu do parkingów pozwalają na nadawanie i cofanie uprawnień użytkownikom, prowadzenie bazy zdarzeń dla dwóch niezależnych parkingów z możliwością obsługi do 32 szlabanów. Oprócz wspomnianej już funkcji „Antipassback” na uwagę zasługuje możliwość pracy on-line, tworzenie raportów i wydruków, a także program dla administratora sieci. 

 

 

2017 2 50 1

 

 

Inteligentne szlabany

 

Mówiąc o parkingowych systemach kontroli dostępu warto wspomnieć o inteligentnych szlabanach. W nowoczesnych urządzeniach tego typu bardzo często przewiduje się technologię GSM a więc szlabany nie muszą być połączone za pomocą przewodów z jednostkami sterującymi. Przy wymianie danych niejednokrotnie uwzględnia się technologię UHF (daleki zasięg – do 15 m). Przydatne rozwiązanie stanowi możliwość rozpoznawania numerów rejestracyjnych pojazdów lub detekcji za pomocą identyfikacji numeru telefonu w połączeniu w rozpoznawaniem obecności pojazdu poprzez pętlę indukcyjną. Administracja systemów pozwala na nadawanie lub odbieranie praw dostępu oraz sprawdzenie historii wydarzeń. Dostęp do danych jest w czasie rzeczywistym przy użyciu przeglądarki internetowej.

 

 

2017 2 50 2

 

 

 

Najprostszy szlaban to urządzenie elektromechaniczne. Za główny element szlabanu uznaje się motoreduktor bazujący na silniku zasilanym napięciem 24 V. Warto podkreślić, że szlabany elektromechaniczne stanowią rozwiązanie ekonomiczne, bowiem nie wymagają specjalnych czynności konserwacyjnych za wyjątkiem okresowych przeglądów w przypadku intensywnego użytkowania.

 

 

2017 2 50 3

 

 

Terminale pobierania opłat

 

Automatyczne terminale kasowe pozwalają na dokonanie opłaty za parkowanie zarówno w bilonie jak i w banknotach. Bardzo często kasy instaluje się w różnych miejscach a więc eliminowane są kolejki przy wyjeździe z parkingu. Wraz z wjazdem na parking pobierany jest bilet parkingowy, a po zakończeniu parkowania opłatę uiszcza się w kasie. Należy podkreślić, że kasa przyjmuje banknoty i bilon oraz wydawana jest reszta. Opłacony bilet, dzięki terminalowi wyjazdowemu pozwala na opuszczenie parkingu. Niektóre rozwiązania wzbogaca się o czytnik kart zbliżeniowych i płatniczych. Do dyspozycji użytkownika jest wyświetlacz pracujący w rozdzielczości HD z kolei drukarka drukuje kwity dla klienta. Dla zapewnienia trwałości urządzeń, obudowy terminali wykonuje się ze stali nierdzewnej. Dostęp do urządzenia jest zapewniony za pomocą podwójnego systemu zamków. Poszczególne elementy terminala są podświetlane.

 

 

2017 2 51 1

 

2017 2 51 2

 

2017 2 51 3

 

 

System zliczania pojazdów

 

Jako zalety systemów zliczania pojazdów wymienia się przede wszystkim informowanie o stanie zajętości parkingu. Kierowcy, więc wiedzą, na który poziom parkingu powinni się kierować. Jeżeli brakuje wolnych miejsc odpowiedni komunikat jest podawany jeszcze przed wjazdem na parking. W rozbudowanych systemach administrator parkingu zyskuje informacje na temat ilości pojazdów znajdujących się w poszczególnych strefach parkingu. Oprócz tego prognozowany jest ruch w najbliższym czasie. Ważna jest przy tym możliwość optymalnego sterowania chociażby oświetleniem, bramą wjazdową czy też wentylacją. Wszystko po to, aby zapewnić odpowiednie wymagania względem oświetlenia, temperatury powietrza oraz odprowadzania spalin. W połączeniu z systemem kontroli dostępu i rezerwacją miejsc zyskuje się ład na parkingu i zdyscyplinowanie kierowców do parkowania w wyznaczonych miejscach.

 

 

2017 2 52 1

 

 

2017 2 52 2

 

 

Systemy zliczania pojazdów w najprostszej postaci pozwalają na kontrolowanie zajętości parkingu oraz informują o wolnych miejscach parkingowych lub ich braku. Na szczególną uwagę zasługuje modułowość systemu, a co za tym idzie, ścisłe dopasowanie jego funkcjonalności do charakteru obiektu. W najprostszej konfiguracji system bazuje na sterowniku, dwóch detektorach, czterech pętlach indukcyjnych oraz tablicy informującej o zajętości parkingu. To właśnie dzięki tablicy zyskuje się informacje o ilości wolnych miejsc zainstalowanych przed wjazdem na parking. Z kolei w przypadku systemu wielostrefowego tablice są w stanie informować o zajętości poszczególnych poziomów parkingów. Z pewnością przydadzą się odpowiednie moduły pozwalające na prezentowanie wyników na pulpicie komputera z wizualizacją stref parkingu. Dane mogą być eksportowane do zewnętrznych plików.

 

 

2017 2 52 3

 

 

2017 2 52 4

 

 

Przydatne rozwiązanie stanowi moduł rezerwacji, który pozwala na wydzielenie określonej ilości miejsc parkingowych uprawnionym pojazdom. Oprócz tego jedno miejsce parkingowe może być przypisane do kilku użytkowników a prawo wjazdu ma tylko pierwszy, który zamelduje przyjazd przy wykorzystaniu karty zbliżeniowej, pilota lub karty dalekiego zasięgu.

 

 

Podsumowanie

 

Nowoczesne systemy pozwalają na zarządzanie bezpieczeństwem parkingu przede wszystkim poprzez odpowiednią kontrolę dostępu. Nie mniej ważne są przy tym rozwiązania pozwalające na pobieranie opłat. Dużym uznaniem cieszą się systemy zliczania pojazdów.

 

 

 

Damian Żabicki

Dziennikarz, analityk specjalizujący się w

tematyce technicznej i przemysłowej

 

 

Pin It

 

bg
pi