Projekty

Sieciowe kamery wideo na coraz większą skalę zastępują analogowe instalacje CCTV. Jednocześnie klienci coraz częściej decydują się na wartościowe funkcje dodatkowe. Postępy w dziedzinie jakości obrazu, wysokowydajne procesory i zaawansowane algorytmy programowe utorowały drogę szerokiej gamie nowych aplikacji do analizy obrazu. Oprogramowanie analityczne może przetwarzać ogromne ilości danych w sposób nieosiągalny dla człowieka: w pomieszczeniu kontrolnym systemu nadzoru wyposażonym w wielomonitorowe ściany wideo jednoczesne obserwowanie wszystkich ekranów jest praktycznie niemożliwe. Jednak strumień danych wideo wymaga ciągłej analizy, tak aby incydenty nie przechodziły niezauważone, a na problemy można było reagować szybko i skutecznie.

 

 

2016 01 13 1

 

 

W takich właśnie sytuacjach przydaje się zaawansowane oprogramowanie do przetwarzania obrazu. Funkcje analizy wideo ułatwiają interpretację ogromnych ilości materiału pochodzącego z kamer. Umożliwiają one wyzwalanie automatycznych powiadomień i czynności w czasie rzeczywistym, generują wczesne ostrzeżenia, ułatwiają znajdowanie ważnych informacji zawartych w strumieniu wideo dzięki oznaczaniu odpowiednich danych oraz zwiększają zasób wartościowej wiedzy. Innymi słowy, znacznie ułatwiają zarządzanie strumieniem danych wideo. 

 

Dostępne obecnie aplikacje do analizy wideo oferują różne funkcje: od detekcji ruchu i rozpoznawania twarzy po alarmy antysabotażowe, zliczanie osób i detekcję przekroczenia wirtualnej linii. Analiza wideo jest też coraz częściej używana do celów biznesowych, takich jak analiza zachowań klientów, czy poprawa jakości ich obsługi w sklepach detalicznych.

 

Dzięki funkcjom analizy wideo systemy dozorowe mogą dostarczać znacznie konkretniejsze i bardziej ukierunkowane informacje niż surowy strumień wideo. Wynika z tego szereg korzyści, takich jak efektywniejsze wykorzystanie zasobów ludzkich, mniejsze obciążenie czy szybszy dostęp do zapisanego materiału wizyjnego. Mniejsza liczba operatorów może monitorować większe systemy i na bieżąco reagować na rozwój sytuacji. 

 

 

2016 01 13 2

Peter Friberg

 

 

Funkcje analizy wideo w urządzeniach brzegowych

 

Być może nieco mniej oczywistą korzyścią jest to, że funkcje analizy wideo mogą też znacznie zmniejszyć obciążenie sieci i zapotrzebowanie na pamięć masową, a także związane z nimi koszty. Ponieważ każda kamera stanowi swego rodzaju minikomputer, dane przynajmniej w części mogą być przetwarzane i analizowane w kamerze, na tzw. brzegu sieci, czyli tam, gdzie są rejestrowane. Nie są potrzebne osobne, kosztowne centralne serwery analityczne, znacznie spada ilość danych wymagających przesyłania przez sieć, a analizy mogą być wykonywane na nieskompresowanym sygnale wideo. Rezultatem jest znacznie bardziej ekonomiczna i elastyczna architektura. Systemy analityczne, które dotychczas przetwarzały zaledwie kilka strumieni wideo, obecnie mogą obsługiwać nawet kilkaset strumieni równocześnie.

 

Dzięki współpracy z oprogramowaniem do analizy wideo kamery można skonfigurować tak, aby nagrywały i przesyłały wyłącznie obraz zawierający jakąś aktywność, co jeszcze bardziej zmniejsza ilość przesyłanych danych i zapotrzebowanie na pamięć masową.

 

W przypadku specjalistycznych zastosowań, takich jak zliczanie osób czy rozpoznawanie tablic rejestracyjnych, w których potrzebne są tylko dane, a nie materiał wizyjny, wykonywanie analiz w kamerze znacznie zmniejsza obciążenie sieci i serwerów. Kamery wydobywają wyłącznie wymagane dane, ewentualnie dołączając kilka niezbędnych obrazów.

 

 

Odpowiedź na rzeczywiste problemy

 

Niezależnie od tego, czy chodzi o niewielkie rozszerzenie funkcji kamer, czy o kompleksowy system analizy wideo, aplikacje analityczne można przystosowywać do różnych wymagań i różnych kamer sieciowych. Można je rozbudowywać odpowiednio do większości sytuacji i scenariuszy użytkowania — jeśli tylko producent kamer oferuje otwartą platformę tworzenia aplikacji, która umożliwia integrację rozwiązań innych firm. Bezpłatny, zgodny ze standardami branżowymi interfejs programowania aplikacji umożliwia łatwe wdrażanie algorytmów analizy wideo i przekształcanie ich w zaawansowane aplikacje pozwalające rozwiązywać rzeczywiste problemy biznesowe. Firma MarketsandMarkets zajmująca się badaniami rynkowymi prognozuje, że do 2020 r. wartość rynku analiz wideo wzrośnie do 3971,2 mln USD — z 1537,9 mln USD w 2015 r.* A wraz z dojrzewaniem technologii analitycznych na rynku będzie się pojawiać coraz więcej niedrogich rozwiązań cechujących się łatwą instalacją i konfiguracją.

 

Dzięki funkcjom analizy wideo nowoczesne systemy dozoru wizyjnego stają się bardziej inteligentne, dokładniejsze, bardziej ekonomiczne i łatwiejsze w zarządzaniu. Na rynku jest dostępnych coraz więcej aplikacji, które oferują użytkownikom nowe korzyści i otwierają nowe możliwości biznesowe przed firmami z branży.

 

 

Artykuł firmy Axis Communications

Peter Friberg – dyrektor ds. systemów i usług

W 2015 roku firma Ambient System wprowadziła na rynek polski system DSO o nazwie MultiVES. System MultiVES został zaprojektowany z myślą o możliwości jego wszechstronnego zastosowania. Idealnie nadaje się do rozwiązań opartych na strukturze scentralizowanej, jak i rozproszonej. Architektura systemu oparta o sieć Ethernet (TCP/IP), umożliwia zbudowanie systemu o praktycznie nieograniczonych możliwościach, a modułowa budowa pozwala na optymalne dostosowanie sytemu do potrzeb Inwestora przy jednoczesnym spełnieniu wszystkich wytycznych projektowych.

 

 

2015 06 48 1

 

 

Ambient System

 

Ambient System Sp. z o.o. to czołowy polski producent i dostawca Dźwiękowych Systemów Ostrzegawczych. Misją firmy jest dostarczanie systemów automatyki pożarowej wraz z najlepszym wsparciem technicznym dla projektantów i wykonawców, jak również dostarczanie światowej klasy systemów DSO w skali globalnej, charakteryzujących się szeroką funkcjonalnością i elastycznością konfiguracji, łatwością projektowania, instalacji i obsługi oraz wysoką efektywnością kosztową. 

 

Blisko 25 lat doświadczenia na rynku zabezpieczeń przeciwpożarowych w zakresie projektowania, dostaw, instalacji i konserwacji systemów DSO i SSP sprawiło, że na początku 2015 roku firma Ambient System z powodzeniem zakończyła kilkuletni projekt, polegający na skonstruowaniu polskiego systemu DSO o nazwie MultiVES, charakteryzującego się ponadstandardowym bezpieczeństwem, elastycznością i szerokim zakresem stosowania.

 

System MultiVES jest polskim systemem, który od roku podbija nie tylko rynek Polski, ale także rynki eksportowe, ciesząc się zainteresowaniem i uznaniem także na rynkach poza unijnymi. Posiada certyfikat na zgodność z normami zharmonizowanymi EN 54-16 i EN 54-4 oraz świadectwo dopuszczenia CNBOP.

 

 

MultiVES

 

System MultiVES może być z powodzeniem stosowany, jako system DSO w takich obiektach jak: rozbudowane terminale lotnicze, rafinerie, galerie handlowe, kompleksy biurowe, hotele czy szpitale. Co więcej MultiVES jest nie tylko systemem DSO, ale także profesjonalnym systemem nagłośnienia, dlatego znajduje szerokie zastosowanie w takich obiektach, jak hale widowiskowo- sportowe czy stadiony, gdzie jako w pełni certyfikowany system DSO może pełnić także funkcję systemu nagłośnienia trybun.

 

Wszystkie elementy składowe systemu zostały zaprojektowane i są produkowane oraz dostarczane przez polskiego producenta – Ambient System. W związku z wdrożeniem do oferty nowego systemu, Ambient System w bieżącym roku zmienił także adres siedziby głównej firmy. W Gdańsku, oprócz zaplecza biurowego firmy, znajduje się dział R&D odpowiedzialny za ciągły rozwój systemu, dział produkcji, gdzie składane i testowane są poszczególne urządzenia oraz magazyn główny. Powyższe daje ogromną przewagę nad konkurencją. Działania specjalistów z działu R&D umożliwiają dynamiczny rozwój samych urządzeń i funkcjonalności systemu, podyktowanych potrzebą rynku, sugestiami wykonawców i potrzebami użytkowników. Lokalnie usytuowany dział produkcji daje gwarancję krótkiego terminu dostaw.

 

 

2015 06 50 1

 

 

Elementy składowe

 

W skład system MultiVES wchodzą takie urządzenia jak jednostki kontroli, wzmacniacze cyfrowe, urządzenia zasilające oraz mikrofony. Do głównych zadań jednostek kontroli ABT-CU należy zarządzanie systemem, nadzorowanie poprawności działania jego komponentów, obróbka sygnałów audio i ich dystrybucja. W każdej jednostce wbudowana jest karta komunikacyjna wraz z procesorem sygnałowym DSP. W zależności od wymagań projektowych w slotach kontrolnych montowane są karty kontroli linii głośnikowych, karty wejść logicznych oraz wyjść przekaźnikowych. Jednostka może być wyposażona w wyświetlacz dotykowy LCD, zwiększający funkcjonalność poprzez dostęp bezpośredni do wielu funkcji zarządzających, funkcji monitoringu linii głośnikowych, czy szczegółowego opisu błędów systemowych.

 

Wzmacniacze cyfrowe klasy D wykonane są w 3 typach: 8 x 80 W, 8 x 160 oraz 2 x 650 W. Każdy ze wzmacniaczy daje możliwość mostkowania wybranych kanałów audio. Oznacza to, że wzmacniacz mocy ABT-PA8080B jest 8-kanałowym wzmacniaczem, w którym kanał może dostarczyć do 80 W mocy lub 160 W po połączeniu (mostkowaniu) dwóch kanałów. Analogicznie wzmacniacz mocy ABT-PA8160B jest 8 kanałowym wzmacniaczem, w którym kanał może dostarczyć do 160 W mocy lub 320 W po połączeniu (mostkowaniu) dwóch kanałów. Natomiast wzmacniacz mocy ABT-PA2650B jest 2 kanałowym wzmacniaczem, w którym kanał może dostarczyć do 650 W mocy lub 1300W po połączeniu (mostkowaniu) kanałów.

 

W skład urządzeń zasilających systemu MultiVES wchodzą menadżer zasilania ABT-PSM48 oraz zasilacze impulsowe ABT-PS48800. Menadżer zasilania jest urządzeniem przeznaczonym do dystrybucji zasilania z głównego i rezerwowego źródła zasilania, jak również do zarządzania pracą baterii akumulatorów. Utrzymuje baterie w stanie naładowanym, zapewnia kompensację temperatury parametrów ładowania i monitoruje rezystancję szeregową akumulatorów. Zasilacze impulsowe ABT-PS48800 wykorzystywane są przez menadżer zasilania jako źródło dostarczanej do systemu DSO energii elektrycznej. 

 

System MultiVES współpracuje z trzema typami mikrofonów systemowych: mikrofonem strażaka ABT-DFMS oraz dwoma mikrofonami strefowymi ABT-DMS i ABT-DMS-LCD.

 

Konstrukcja mikrofonu strażaka jest zgodna z rekomendacjami CNBOP, dotyczącymi ujednolicenia wyglądu urządzeń obsługiwanych przez funkcjonariuszy PSP. Umożliwia łatwą i intuicyjną obsługę. Mikrofon strażaka powinien być przyjazny dla służb ratowniczych, dlatego należy unikać rozwiązań, gdzie mikrofon wykonany jest jako „gęsia szyja”, a pulpit sterowniczy w postaci wyświetlacza dotykowego. W związku z powyższym mikrofon wykonany został jako gruszka mikrofonu z przyciskiem „wciśnij i mów”, a liczba przycisków na pulpicie ograniczona do podstawowych funkcji.

 

Mikrofon strefowy przeznaczony jest do wywoływania komunikatów ogólnego przeznaczenia. W systemie mogą pracować dwa typy mikrofonów strefowych, jeden wyposażony w przyciski swobodnie programowalne, drugi w wyświetlacz dotykowy.

 

W razie konieczności każdy z mikrofonów może współpracować z dołączonymi rozszerzeniami wyposażonymi w dodatkowe przyciski funkcyjne (20 przycisków każde).

 

 

Elastyczność doboru urządzeń

 

Wszystkie elementy składowe systemu dobierane są pod kątem konkretnych wymagań projektowanego systemu. W zależności od ilości linii głośnikowych i stref alarmowania, dobierana jest odpowiednia ilość oraz typ kart kontrolnych linii głośnikowych, montowanych w jednostkach kontroli. Możliwość mostkowania kanałów wzmacniaczy daje możliwość ograniczenia ilości stosowanych wzmacniaczy. Urządzenia centralne nie posiadają wbudowanej sekcji zasilania, gdyż zasilane są z zewnętrznych zasilaczy, których ilość jest zależna od zapotrzebowania prądowego urządzeń. Modułowa budowa oraz kompletna oferta produktowa gwarantuje, że ilość i rozmiar poszczególnych urządzeń zostaną dobrane w sposób optymalny, według faktycznego zapotrzebowania projektowanego systemu. Powyższe gwarantuje, że system nie będzie przewymiarowany pod kątem urządzeń zasilania, jak również pod kątem ilości dobranych urządzeń, co w efekcie końcowym skutkuje także mniejszym kosztem systemu.

 

 

Bezpieczeństwo

 

MultiVES jest systemem DSO, w którym ewentualne uszkodzenie poszczególnych elementów systemu nie powoduje nieprawidłowej jego pracy. Każdy element składowy systemu jest w sposób ciągły nadzorowany, a ewentualne jego uszkodzenie sygnalizowane przez centralę. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że system oferuje także dodatkowe funkcje gwarantujące niezawodną pracę systemu, niewynikające z obligatoryjnych wymagań.

 

Połączenie sieciowe central DSO systemu MultiVES realizowane jest za pomocą połączenia central w pętlę systemową. Dzięki temu pojedyncze uszkodzenie okablowania sieciowego nie powoduje utraty komunikacji pomiędzy centralami, zapewniając redundancję połączenia sieciowego. Co więcej, w każdej centrali DSO, a dokładnie w każdej jednostce kontroli, zainstalowany jest procesor oraz pamięć komunikatów. System cechuje tzw. rozproszona inteligencja. W przypadku całkowitej utraty połączenia pomiędzy centralami DSO, poszczególne jednostki działają jako autonomiczne systemy, zdolne w dalszym ciągu nadawać komunikaty o zagrożeniu.

 

Każdy mikrofon strażaka jest wyposażony analogicznie jak jednostki kontroli w kartę sieciową. Powyższe umożliwia przyłączenie do systemu bezpośrednio do najbliższej centrali za pośrednictwem pojedynczego okablowania lub w pętlę systemową. W drugim przypadku zapewniamy redundancję połączenia mikrofonu z systemem, dzięki czemu uszkodzenie pojedynczego połączenia nie powoduje utraty możliwości wykorzystywania mikrofonu do nadawania słownych komunikatów o zagrożeniu.

 

System MultiVES cechuje tzw. rozproszony bank komunikatów. Uszkodzenie pamięci komunikatów w centrali DSO, nie powoduje nieprawidłowego działania systemu, gdyż MultiVES umożliwia w takim przypadku automatyczne wykrycie i nadawanie pożądanych komunikatów z pamięci drugiej jednostki. Zapisując komunikaty w kilku jednostkach zapewniamy redundancję pamięci komunikatów.

 

System umożliwia także dynamiczne przyporządkowanie wzmacniaczy rezerwowych. MultiVES zapewnia wzmacniacz rezerwowy nie tylko dla pierwszego uszkodzonego wzmacniacza pracującego w danej sekcji, ale dla uszkodzonego wzmacniacza, którego praca wymagana jest w danym czasie. W przypadku uszkodzenia dwóch lub więcej wzmacniaczy, system dynamicznie przyporządkowuje wzmacniacz rezerwowy, zastępując w danym momencie uszkodzony wzmacniacz, którego działanie w danym czasie niezbędne jest do nadawania komunikatów ostrzegawczych.

 

 

Wsparcie produktowe

 

Powyższy artykuł przedstawia kilka wybranych cech systemu MultiVES. Jeśli zainteresowani są Państwo bardziej szczegółowym poznaniem budowy systemu, jego funkcjonalności, zasadami projektowania i programowania, zapraszam na cykliczne szkolenia dla projektantów i/lub wykonawców systemów DSO, organizowanych przez firmę Ambient System. Szczegółowe informacje dotyczące terminów szkoleń znajdą państwo na stronie www.ambientsystem.pl oraz w prasie branżowej.

 

 

Artykuł firmy Ambient System Sp. z o.o.


Mariusz Stencel – Kierownik Działu Wsparcia
Produktowego Ambient System Sp. z o.o.

Najnowszy standard kompresji obrazu, HEVC (ang. High Efficiency Video Coding), znany bardziej pod oznaczeniem H.265, wkracza na rynek IP CCTV i do oferty Vivotek. Dominujący dotychczas standard, H.264, zostanie zastąpiony przez bardziej zaawansowanego technologicznie następcę, oferującego redukcję wykorzystania pasma średnio nawet o 50%.

 

 

2015 06 44 1

 

 

H.265 stworzono od podstaw, inspirując się wcześniejszymi zdobyczami w zakresie zaawansowanych metod kompresji obrazu. W nowym standardzie zastosowano całą gamę innowacyjnych rozwiązań, takich jak przetwarzanie równoległe czy predykcję wektorów ruchu, ulepszono także te dotychczasowo wykorzystywane, m.in. zastosowano nowe, większe jednostki segmentacji obrazu. Opublikowanie informacji o dostępnym standardzie H.265 dało producentom urządzeń wykorzystujących kompresję wideo wiele nowych możliwości działania. Nie mogło w tym gronie zabraknąć firmy Vivotek.

 

H.265 pozwala na redukcję pasma średnio na poziomie 30-50% w stosunku do H.264, co przekłada się bezpośrednio na zmniejszenie zapotrzebowania na przestrzeń dyskową. Jest to niezwykle istotne, ponieważ koszty budowy infrastruktury sieciowej oraz zakupu urządzeń do przechowywania danych, w tym licznych dysków twardych, stanowią łącznie bardzo istotną cześć budżetu przeznaczanego na budowę systemów monitoringu wideo. Zastosowanie kompresji H.265 w sieci IP CCTV pozwala na natychmiastową redukcję wykorzystania pasma i przestrzeni dyskowej przy zachowaniu tej samej jakości obrazu, a co za tym idzie, znaczące oszczędności.

 

 

2015 06 44 2

 

 

Kolejnym ważnym aspektem jest wzrost popularności kamer o wysokich rozdzielczościach – coraz częściej w monitoringu stosuje się kamery wykraczające poza standard Full HD. W szerokim portfolio kamer Vivotek można znaleźć zarówno modele 5-megapikselowe, jak i 12-megapikselowe, a zastosowanie ich jest w wielu przypadkach niezwykle użyteczne, co niestety idzie w parze ze znacznym obciążeniem pasma i dodatkowymi gigabajtami danych do przechowania. Dzięki implementacji kodeka H.265 w urządzeniach monitoringu wideo, możemy uzyskać więcej detali i bardziej szczegółowy obraz przy utrzymaniu stałego poziomu wykorzystania pasma oraz nośników pamięci.

 

Ostateczny poziom redukcji pasma w danym miejscu będzie zależał od kilku czynników, m.in. ruchu w kadrze czy zmian oświetlenia, jednakże nawet przy obrazie statycznym redukcja pasma będzie bardzo znaczna. Vivotek nie poprzestaje jednak na tym i wraz z linią kamer H.265 wprowadza dodatkowe narzędzie kompresji w postaci ulepszonej technologii Smart Stream II. W wielu dostępnych aktualnie modelach kamer Vivotek, technologia Smart Stream pozwala na redukcję pasma poprzez selektywne dopasowanie jakości obrazu. Użytkownik może oznaczyć strefy o wysokim priorytecie lub użyć trybu wykrywania ruchu, dzięki czemu pożądane strefy lub wszystkie ruchome obiekty zostaną nagrane w wysokiej rozdzielczości, podczas gdy jakość obrazu tła zostanie obniżona. Smart Stream II jeszcze skuteczniej oszczędza pasmo, a użyty wraz z kompresją kodek H.265 pozwala na redukcję na poziomie nawet 80% w stosunku do tego samego obrazu rejestrowanego z użyciem kodeka H.264.

 

 

2015 06 44 3

 

 

Vivotek ma świadomość, że pełną użyteczność, wynikającą z zastosowania nowej metody kompresji, można uzyskać jedynie przez modyfikację całego systemu monitoringu: kamer oraz urządzeń rejestrujących. Stąd wprowadzenie na rynek całościowego rozwiązania H.265, w tym kamer, rejestratorów oraz oprogramowania. Naturalnie implementacja poszczególnych elementów systemu i stopniowe przejście na nowy standard jest także możliwe dzięki pełnej zgodności wstecznej z poprzednim standardem. Stosując oprogramowanie VAST lub rejestrator H.265 marki Vivotek, możemy rejestrować strumienie wideo kodowane z użyciem tak H.264, jak i H.265.

 

 

2015 06 46 1

 

 

Kamery IP:

 

Pierwsza seria kamer ze wsparciem H.265 to kamery 3-megapikselowe pozwalające rejestrować obraz 25 kl./sek. Model IP9171-HP, czyli uniwersalny box, wyposażony jest w precyzyjny obiektyw typu P-iris, innowacyjną metodę ustawiania ostrości Snapshot Focus, znakomicie radzi sobie także w trudnych warunkach oświetleniowych, dzięki zastosowaniu technologii WDR (Wide Dynamic Range) oraz SNV (Supreme Night Visibility). Serię uzupełniają kamery kopułkowe do użytku wewnętrznego (FD9171-HT) i zewnętrznego (FD9371-HTV, FD9371-EHT) oraz kamery typu bullet (IB9371-HT, IB9371-EHTV). Modele te, poza funkcjami Smart Stream II, SNV czy WDR, posiadają także wbudowane promienniki podczerwieni oraz obiektywy typu Remote Focus, pozwalające na zdalne ustawianie ostrości. Z początkiem przyszłego roku Vivotek wprowadzi kolejną serię kamer ze wsparciem H.265, rejestrującą obraz w rozdzielczości 5 megapikseli.

 

 

2015 06 46 2

 

 

Rejestratory:

 

Dwa nowe modele rejestratorów sieciowych Vivotek ze wsparciem H.265 umożliwiają podłączenie 16 lub 32 kamer (modele ND9441 i ND9541). Urządzenia pozwalają na instalację 4 dysków twardych, każdy o pojemności do 6TB, a także na podpięcie dwóch monitorów przez wyjścia wideo. Rejestratory wyposażono w funkcję ‘dewarp’, pozwalającą na przetwarzanie obrazu z kamer hemisferycznych. Można także łączyć się z nimi za pomocą aplikacji EZConnect na urządzenia mobilne.

 

 

2015 06 46 3

 

 

Oprogramowanie VAST:

 

Kompresja H.265 została także zaimplementowana w oprogramowaniu do centralnego zarządzania firmy Vivotek. Program VAST w wersji 1.11 pozwala na bezpośrednie podłączenie kamer IP i rejestratorów Vivotek oraz sprawne zarządzanie zarejestrowanym materiałem. Z jego pomocą można także stworzyć tzw. ścianę wideo, która umożliwia podgląd licznych strumieni wideo jednocześnie z wykorzystaniem dużej liczby monitorów. Vivotek pracuje także wraz z partnerami nad implementacją kamer H.265 w popularnych systemach zarządzania wideo.

 

 


Łukasz Gromowski – Regional Manager,
Europe Sales Department, Vivotek

Powszechność dostępu i korzystanie z zalet energii elektrycznej wymaga sprawnego działania rozbudowanego układu urządzeń do jej wytwarzania, przesyłania i rozdziału. Przesył energii z elektrowni do odbiorcy możliwy jest dzięki rozległej sieci linii i stacji elektroenergetycznych, które muszą być skutecznie chronione w sposób zapewniający ciągłość ich działania.

 

 

2015 06 31 1

2015 06 31 2

 

 

Największy dostawca energii w USA, posiadający ponad 5 000 stacji elektroenergetycznych, poszukiwał rozwiązania gwarantującego skuteczną i ekonomiczną ochronę swoich obiektów. Istniejący system kamer wideo, zamocowanych na słupach, wykazywał bowiem skłonność do wysyłania fałszywych alarmów, generując niepotrzebne koszty. Ponadto, ze względu na wysokie rachunki związane z nadmierną transmisją danych wideo wynikającą z tysięcy fałszywych alarmów, ww. system został nisko oceniony przez niezależnych specjalistów w zakresie zabezpieczeń. W celu wybrania najskuteczniejszego rozwiązania, które ograniczy do minimum liczbę fałszywych alarmów zlecono wykonanie niezależnego audytu.

 

W jednym z problematycznych obiektów przeprowadzono kompleksową próbę wykrywania zdarzeń, której celem było wybranie najbardziej efektywnego, dokładnego oraz niezawodnego rozwiązania. Audyt zaowocował wybraniem czujek PIR PRO E-100H ADPRO by Xtralis. Z uwagi na dokładność i niezawodność zostały one ocenione jako najlepsze w swojej klasie, wykazując najwyższą skuteczność oraz najniższy procent fałszywych alarmów. Oprócz bezawaryjnego procesu wykrywania, czujki PIR z serii PRO E bez problemu integrowały się z systemem ochrony firmy trzeciej, umożliwiającym zarządzanie, gromadzenie i scalanie danych ze wszystkich rodzajów urządzeń. Funkcjonalność całego systemu umożliwiła stworzenie odpowiednich procedur pozwalających na szybką, zdalną reakcję na dane zdarzenie.

 

Czujki kurtynowe i wolumetryczne o zasięgu do 220 metrów z serii PRO E marki ADPRO by Xtralis, oferują innowacyjne funkcje, takie jak 360PROtect™ dla ochrony o zasięgu 360 stopni, zabezpieczenie 3D umożliwiające wykrycie obracania i manipulowania urządzeniem, aplikację mobilną iCommission™ służącą do samodzielnej instalacji.

 

Czujki PIR z serii PRO E ADPRO by Xtralis występują w wersji przewodowej i bezprzewodowej. Dzięki temu można je stosować praktycznie w każdych warunkach. Często ze względu na anomalie topograficzne, krajowe i lokalne wytyczne oraz normy w zakresie bezpieczeństwa, wykonywanie wykopów kablowych może być kosztowne lub wręcz niemożliwe. W takim przypadku można wykorzystać czujki PIR w wersji bezprzewodowej umożliwiające szybką instalację, łatwą konfigurację, niezawodną ochronę w odległości do 120 m od każdej czujki, a także trzykrotnie większy zasięg wykrywania niż którykolwiek z konkurentów – i to bez wykopów kablowych!

 

 

2015 06 31 3

 

 

Dodatkowo czujki PIR z serii PRO E, połączone w jeden system pozwalają na analizę sygnału alarmowego, dzięki czemu przemieszczające się zagrożenia z jednej do drugiej strefy ochrony, mogą być odpowiednio monitorowane.

 

Niezawodne czujki o dalekim zasięgu w połączeniu z analizą wideo, zapewniają niezwykle niski współczynnik fałszywych alarmów (FAR, ang. False Alarm Rate), co daje bardzo wysokie prawdopodobieństwo wykrycia zagrożenia (POD, ang. Probability of Detection). Czujki marki ADPRO by Xtralis w połączeniu z kamerami termowizyjnymi oraz rozwiązaniami do transmisji, archiwizacji i zaawansowanej analizy wideo, zapewniają niezrównany poziom efektywności. Ich producent – Xtralis – to wiodący globalny dostawca niezawodnych rozwiązań w zakresie wczesnego wykrywania zagrożenia, które umożliwiają zapobieganie katastrofom, dając użytkownikom czas na reakcję oraz umożliwiając ciągłość działania obiektom infrastruktury krytycznej.

 

Ten poziom skuteczności wymagany jest przy dużej infrastrukturze składającej się z wielu obiektów. W takim przypadku wysoki współczynnik FAR znacznie obniża wartość inwestycji w zabezpieczenia.

 

 

Artykuł firmy Linc Polska Sp. z o.o.

 

Źródła:
www.xtralis.com
www.linc.pl/xtralis/
www.flir-termowizja.pl

Większość obecnych systemów dozoru wizyjnego jest ograniczona ilością materiału wideo, który można przechowywać do przyszłego wykorzystania. W ciągu ostatnich 10 lat nastąpił gwałtowny rozwój technologii stosowanych w kamerach, takich jak przetworniki, elementy optyczne i wbudowane funkcje przetwarzania obrazu, co doprowadziło do zwiększenia rozdzielczości, szybkości transferu klatek i zakresu tonalnego, a co za tym idzie – szczegółowości rejestrowanego obrazu. Rozwój ten przekłada się na poprawę jakości materiału wizyjnego i procesów analitycznych, takich jak identyfikacja twarzy, ale tylko w przypadku, gdy istnieje możliwość pobrania materiału wizyjnego z właściwego miejsca o właściwej porze i z zachowaniem właściwej jakości. Wysokiej jakości źródło obrazu wideo okazuje się bezwartościowe w przypadku ograniczonej pojemności pamięci masowej oraz takiej konfiguracji systemu, która powoduje usunięcie cennych informacji, zanim te staną się potrzebne.

 

 

2015 05 37 3

 

 

Istnieją różne metody ograniczenia zapotrzebowania na pamięć masową przez zmniejszenie ilości przesyłanych danych materiału wizyjnego, np. skrócenie czasu przechowywania materiału, zapisywanie go w niższej rozdzielczości, zmniejszanie szybkości transferu klatek i stosowanie silniejszej kompresji wideo. Jednak wszystkie te metody mają tą cechę, że w kluczowym momencie może zabraknąć ważnych informacji. 

 

Zoptymalizowana pod kątem dozoru wizyjnego technologia Zipstream firmy Axis jest znacznie wydajniejszą implementacją standardu kompresji H.264, która zmniejsza zapotrzebowanie na przepustowość i pamięć masową średnio o 50% lub więcej. Technologia Zipstream polega na wstawieniu dodatkowego modułu w mechanizmie kompresji wideo kamery sieciowej. Moduł ten zwiększa wagę ważnych szczegółów obrazu zawartych w strumieniu wideo, jednocześnie umożliwiając usunięcie niepotrzebnych danych. Technologia Zipstream firmy Axis obniża koszty pamięci masowej średnio o 50% (lub więcej), bez potrzeby wykonywania drogiej i skomplikowanej integracji.

 

 

2015 05 37 1

 

 

Zanim materiał wizyjny pochodzący z kamer dozorowych zostanie zapisany na dowolnym nośniku, wymaga przetworzenia, aby zmieścił się w dostępnym miejscu. Aby obraz wideo o wysokiej rozdzielczości i z maksymalną liczbą klatek na sekundę zapisać na karcie SD, która jest najpopularniejszym i najbardziej ekonomicznym nośnikiem, pierwotne informacje należy zakodować. Służą do tego algorytmy kompresji wideo, które kodują dane wizyjne przez zmniejszenie ilości informacji i usunięcie danych nadmiarowych. 

 

Algorytmy międzyobrazowej kompresji wideo identyfikują obszary obrazu, które już zostały przesłane i nie muszą być wysyłane ponownie w następnej klatce obrazu. Ponadto algorytm określa dane wideo, które można usunąć bez obniżenia jakości obrazu.

 

Nowoczesne algorytmy kompresji wideo, które dobrze ze sobą współdziałają, tworzą międzynarodowy standard określający składnię strumienia wideo na potrzeby przechowywania, udostępniania i wyświetlania materiału wizyjnego. Obecnie najczęściej używany jest standard kompresji wideo pod nazwą H.264, którego wydajność wystarcza do zapisania materiału z systemu dozoru wizyjnego z kilku dni na jednej karcie SD.

 

Algorytm służący do kompresji materiału wizyjnego zgodnie ze specyfikacją H.264 nie jest częścią standardu — standard obejmuje tylko składnię i metodę odtwarzania. Pozwala to tworzyć udoskonalone rozwiązania kodujące H.264 przy zachowaniu formatu pliku na potrzeby zgodności operacyjnej (czyli zapewnienia zgodności między wideodekoderami). Opracowana przez Axis technologia Zipstream jest wydajniejszą implementacją kodera H.264 na potrzeby wizyjnych systemów dozorowych. Obejmuje ona szereg specjalnych metod, dzięki którym kamery sieciowe mogą generować obraz wideo przy mniejszej zajętości pasma transmisyjnego.

 

 

2015 05 37 2

 

 

Technologia Zipstream firmy Axis jest zbiorem algorytmów działających w kamerze, które analizują strumień wideo w czasie rzeczywistym. Interesujące szczegóły i ruch są zachowywane z zadaną jakością wideo, natomiast specjalny moduł opracowany przez Axis silniej filtruje pozostałe obszary z myślą o optymalnym wykorzystaniu dostępnej przepustowości łącza.

 

Technologia Zipstream firmy Axis w żaden sposób nie zastępuje standardu High Efficiency Video Coding (HEVC)/ITU Telecommunication Standardization Sector (ITU-T) H.265, który został opracowany wspólnie przez ISO/IEC Moving Picture Experts Group (MPEG) oraz ITU-T Video Coding Experts Group (VCEG). Zipstream to rozszerzenie kodera, który po drobnych modyfikacjach można zastosować w wielu standardach kompresji wideo.

 

Technologia Zipstream pozwala korzystać z wyższej rozdzielczości i zwiększyć liczbę szczegółów na potrzeby prac wyjaśniających, a jednocześnie obniża koszty pamięci masowej i umożliwia dłuższe przechowywanie nagrań. Dzięki niej można uzyskać więcej danych w przypadku scen przedstawiających szczególnie ważne lub interesujące zdarzenia oraz mniejszą zajętość pasma transmisji w przypadku scen stosunkowo statycznych.

 

 

Artykuł firmy

Axis Communications Poland Sp. z o.o.

VERSA Plus to najnowsza centrala alarmowa firmy SATEL, należąca do cenionej serii VERSA. System alarmowy, którego sercem jest ta właśnie centrala, to świetny pomysł dla osób, którym zależy na jakości, funkcjonalności, nieskomplikowanej i intuicyjnej obsłudze, jak i na szybkim i czystym montażu.

 

 

2015 05 32 1

 

 

Idealnie dopasowany i oferujący elastyczną konfigurację oraz wszechstronność zastosowań przy zachowaniu najwyższego poziomu bezpieczeństwa, dostępnego z każdego miejsca na świecie – taki jest system alarmowy stworzony na bazie centrali VERSA Plus. Co sprawia, że jest to tak korzystne rozwiązanie?

 

 

Elastyczne dopasowanie systemu 

 

VERSA Plus to jedyna centrala alarmowa łącząca w sobie funkcjonalności, które do tej pory były dostępne wyłącznie poprzez zastosowanie kilku odrębnych urządzeń. Jej płyta główna integruje moduły: ETHM, GSM, INT-VG, INT-AV oraz dialer PSTN. Dzięki temu umożliwia komunikację aż trzema kanałami (Ethernet, PSTN, GSM/GPRS), zapewniając skuteczne przekazywanie informacji.

 

Wszystkie te funkcjonalności sprawiają, że system bazujący na VERSA Plus można idealnie dostosować zarówno do potrzeb użytkowników, jak i możliwości samego obiektu. Centrala ta umożliwia bowiem stworzenie systemu przewodowego, bezprzewodowego lub hybrydowego, łączącego w sobie obie te formy instalacji. Daje to niespotykaną do tej pory elastyczność podczas projektowania instalacji alarmowej w małych i średnich obiektach. Taki system można zastosować w różnego rodzaju budynkach – niezależnie od tego, czy można ułożyć w nich nową instalację, czy też jest to niepożądane lub wręcz niemożliwe.

 

 

2015 05 32 2

 

 

Wspomniane wyżej trudne obiekty można wygodnie zabezpieczyć, tworząc (również na bazie centrali VERSA Plus) dwukierunkowy, w pełni bezprzewodowy system alarmowy. Łączność w takiej instalacji realizowana jest dzięki kontrolerom nowej generacji: ACU-120 i ACU-270. Pracują one na częstotliwości 868 MHz, umożliwiając uzyskanie doskonałego zasięgu działania urządzeń z rodziny ABAX – nawet do 500 m w terenie otwartym.

 

Centrala VERSA Plus umożliwia również zbudowanie jednokierunkowego systemu bezprzewodowego. Tworzy się go poprzez podłączenie do niej kontrolera VERSA-MCU, który działa w paśmie 433 MHz i umożliwia włączenie do systemu urządzeń z rodziny MICRA.

 

 

Szeroki wachlarz manipulatorów 

 

W ofercie firmy SATEL dostępnych jest wiele urządzeń sterujących współpracujących z centralą VERSA Plus. W zależności od indywidualnych upodobań użytkowników możliwy jest wybór spośród 10 manipulatorów różniących się wyglądem i funkcjonalnością. Do wyboru mamy bezprzewodowy VERSA-LCDM-WRL lub cały wachlarz urządzeń przewodowych. Możemy zdecydować się na manipulator z klasyczną klawiaturą, taki jak VERSA-LCDR-WH, który został także wyposażony w czytnik umożliwiający wygodną obsługę systemu poprzez karty zbliżeniowe i breloki. Możemy także wybrać INT-TSG, manipulator z ekranem dotykowym i graficznym interfejsem. Dodatkową zaletą tego urządzenia jest fakt, iż jest ono dostępne w trzech wersjach kolorystycznych obudowy: jasnej, ciemnej oraz białej. Możemy także zdecydować się na rozwiązanie bardziej ekonomiczne, takie jak manipulator LED (np. VERSA-LED-BL). W całym systemie można zainstalować łącznie nawet 6 manipulatorów, a także do 6 modułów sterowania strefami INT-CR.

 

 

2015 05 33 1

 

 

Metody komunikacji w systemie

 

Zaawansowana budowa centrali VERSA Plus oznacza także dostępność wielu metod komunikacji. Ze względu na realizowane zadania można je podzielić na pięć grup. 

 

I. Monitoring

 

Pierwsza z nich obejmuje sposoby prowadzenia monitoringu do stacji monitorującej. W tym zakresie dostępne są wszystkie trzy wymienione na początku artykułu kanały, a ich konfiguracja może się odbywać za pośrednictwem programu DLOADX lub bezpośrednio z poziomu manipulatora.

 

II. Powiadamianie

 

Drugą grupę stanowią metody realizacji powiadamiania o zaistniałych w systemie zdarzeniach. Informacje takie mogą być przekazywane na 8 numerów telefonów w formie komunikatów głosowych (możliwe jest zdefiniowanie do 16 takich komunikatów) lub tekstowych, czyli SMS, których możemy sformułować aż 64. Dostępne jest także powiadamianie poprzez wiadomości e-mail. Możliwe jest zdefiniowanie 8 adresów, a wiadomości, które będą na nie wysyłane, mogą być filtrowane, tak by przychodzące powiadomienia zawierały tylko takie treści, które są interesujące dla danego użytkownika.

 

III. Sterowanie

 

System bazujący na centrali VERSA Plus oferuje także wygodne sterowanie systemem alarmowym i elementami automatyki. Funkcjonalność ta również może być realizowana na różne sposoby: przy pomocy wiadomości SMS, poprzez wykorzystanie klawiatury telefonu oraz poleceń menu głosowego, a także zdalnie - poprzez VERSA CONTROL, czyli dedykowaną aplikację na urządzenia mobilne. Umożliwia ona swobodne sterowanie całym systemem z dowolnego miejsca na świecie. Aplikacja oferuje także powiadamianie przy pomocy wiadomości PUSH, dzięki którym zarówno użytkownik, jak i instalator może otrzymywać informacje o każdym zdarzeniu w systemie.

 

IV. Konfiguracja

 

Czwarta, szczególnie liczna grupa obejmuje sposoby konfigurowania systemu. VERSA Plus umożliwia programowanie i zmianę ustawień przez wszystkie trzy dostępne kanały: Ethernet, PSTN i GSM/GPRS. Instalator może także skonfigurować system lokalnie, wykorzystując do tego wbudowany port USB. 

 

V. Inne

 

Funkcje z ostatniej grupy dostępne są dzięki modułowi INT-VG zintegrowanemu na płycie głównej VERSA Plus. Oferuje on możliwość połączenia telefonicznego z centralą. Korzystając z tej opcji, możemy: sprawdzić status systemu, nasłuchiwać, co się dzieje na obiekcie, a także przekazywać informacje głosowe do osób, które się w nim znajdują. 

 

 

2015 05 33 2

 

 

Tak duża różnorodność oferowanych funkcjonalności i możliwości komunikacyjnych sprawia, że centrala VERSA Plus to rozwiązanie wszechstronne, umożliwiające elastyczne dostosowanie systemu do charakterystyki zabezpieczanego obiektu oraz preferencji jego użytkowników. Dzięki temu instalacja systemu alarmowego jest prosta, szybka, a przez to - ekonomiczna. Zadowoli więc nawet najbardziej wymagających klientów, którzy poszukują profesjonalnych, efektywnych rozwiązań za przystępną cenę.

 

 

Artykuł firmy SATEL sp. z o.o.

Aliro jest nowym systemem kontroli dostępu firmy Vanderbilt, który został stworzony na bazie 30 lat doświadczeń z dziedziny technicznych systemów ochrony mienia. Interfejs operatora i użytkownika systemu Aliro jest w języku polskim. System Aliro jest w pełni gotowy do sprzedaży na polskim rynku. To następna generacja rozwiązań w portfolio produktów kontroli dostępu. Aliro ma wbudowaną funkcjonalność komunikacji sieciowej. Dzięki zastosowaniu IP możliwe jest administrowanie nim z wykorzystaniem zwykłej przeglądarki sieciowej lub darmowej aplikacji mobilnej. Jest to ciekawa propozycja, która adresowana jest do klientów ceniących zaawansowanie techniczne w konkurencyjnej cenie.

 

 

2015 05 30 2

2015 05 30 1

 

 

Aliro – nowoczesna odpowiedź na potrzeby runku

 

System Aliro został opracowany w odpowiedzi na rosnące wymagania rynku dotyczące uproszczenia interfejsu operatora oraz potrzeby uniezależnienia się od platformy, na której instalowane są aplikacje. Korzyści płynące z Aliro są zarówno dla instalatorów, którzy mogą szybko go zainstalować, jak i dla projektantów, którzy mogą całość łatwo zaprojektować. Oczywiście użytkownik końcowy do dyspozycji będzie miał niezawodne urządzenia o nowoczesnym i estetycznym wyglądzie, które mogą być instalowane nawet w najbardziej prestiżowych obiektach.

 

 

Rozwijane przez inżynierów – zaprojektowane przez użytkowników

 

W wielu przypadkach zastosowań, kontrola dostępu nie musi być skomplikowana, a jej instalacja zbyt czasochłonna. Aliro wpisuje się w powyższe wymagania choćby, dlatego, że posiada uproszczoną architekturę, automatyczne wykrywanie nowych urządzeń w systemie, możliwość obsługi przez przeglądarkę www i aplikacje mobilne na systemy iOS i Android itd. Poza tym wystarczy tylko jedna licencja (bezpłatna), aby korzystać ze wszystkich dostępnych funkcji oraz mieć możliwość dokonywania uaktualnień całego oprogramowania. Komunikacja pomiędzy urządzeniami Aliro odbywać się może przez sieć IP lub po RS485. Warto wspomnieć, że system wspiera wiele języków w tym oczywiście polski. Język, w jakim wyświetlane są komunikaty, zależy od preferencji indywidualnego użytkownika. Czytane mogą być one m.in. na wyświetlaczach typu OLED, w które wyposażone są czytniki kart.

 

System kontroli dostępu oparty o Aliro łatwo jest zaprojektować, wycenić oraz zainstalować dzięki specjalnie ograniczonej niewielkiej ilości urządzeń, które w nim się stosuje.

 

 

2015 05 31 1

 

 

Architektura systemu

 

Maksymalna ilość przejść w jednym systemie Aliro to 512 drzwi. Jego architektura opiera się na tym, że każde pojedyncze przejście wyposażone jest w jeden kontroler zwany Access Point (AP), który tym przejściem zarządza. Po wyjęciu z opakowania AP-y są wstępnie skonfigurowane i wystarczy je podłączyć do systemu, aby zostały automatycznie wykryte i „wczytane”. Kontrolery komunikują się pomiędzy sobą przez sieć IP lub po magistrali RS485, natomiast czytniki zgodnie z protokołem Clock/Data lub Wiegand. Można dołączyć aż 4 czytniki do jednego kontrolera. W systemie znajduje się też serwer, w którym zawarte są wszystkie dane konfiguracyjne,a także logi ze zdarzeniami. 

 

 

Czytniki ARxx-MF

 

Aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo czytniki serii ARxxS-MF stosowane w Aliro obsługują najnowszą technologię kart Mifare, na których znajdująca się informacja jest zakodowana algorytmem DESfire EV1. Czytniki serii ARxxS-MF czytają także inne popularne formaty takie jak: Mifare Classic czy Mifare Plus. Maksymalna ilość kart w jednym systemie Aliro to 100 000. Czytniki Aliro występują w dwóch wariantach, tj. z klawiaturą lub bez.

 

 

2015 05 31 2

 

 

Korzystanie z kontroli dostępu

 

Gdy użytkownik lub operator zaloguje się do systemu poprzez przeglądarkę lub aplikację mobilną i ma odpowiedni poziom uprawnień, może w czasie rzeczywistym obserwować aktualne i historyczne zdarzenia różnego typu. Ponadto może dodawać nowych użytkowników, zmieniać ich kody PIN, dodawać im karty, zdalnie otwierać/blokować przejścia itd. Pomocne w wielu wypadkach, zwłaszcza przy bardziej rozległych systemach, będzie stosowanie wbudowanych filtrów w oprogramowaniu, które usprawniają wyszukanie odpowiedniej informacji w rozległej bazie danych. Wszystkie zdarzenia dotyczące wejść oraz wyjść są zapisywane w kontrolerach oraz na serwerze. 

 

Nowa koncepcja kontroli dostępu Aliro firmy Vanderbilt to prosta architektura, której sercem jest serwer komunikujący się z resztą systemu po sieci IP. Kontrolery drzwiowe dysponują pełną informacją o systemie. Czytniki kart to urządzenia, które wspierają zaawansowane technologie zabezpieczenia danych. Zoptymalizowana ilość urządzeń systemu Aliro sprawia, że łatwo jest całość zaprojektować. Wreszcie, cena systemu jest bardzo atrakcyjna a stosunek ceny do możliwości jest bardzo konkurencyjny – nawet w przypadku bardziej ekonomicznych zastosowań.

 

 

2015 05 31 3

 

 

Artykuł firmy Vanderbilt International
http://vanderbiltindustries.com/ 

MULTIVES to najnowszy produkt Ambient System Sp. z o.o., firmy specjalizującej się w produkcji niezawodnych, certyfikowanych dźwiękowych systemów ostrzegawczych. MULTIVES to sieciowy system Public Address & Voice Evacuation oparty na światłowodowej transmisji cyfrowej − zarówno komunikatów głosowych, alarmowych, jak i komercyjnych.

 

 

2016 04 56 1

 

 

Centrala DSO (ang. VACIE – Voice Alarm and Indicating Equipment) systemu MULTIVES zaprojektowana została zgodnie z europejską normą EN 54-16. System MULTIVES zawiera: urządzenia sterujące, wzmacniacze wielokanałowe z możliwością mostkowania wyjść, a także pulpity mikrofonów strażaka oraz mikrofony strefowe. Wszystkie elementy składowe są atestowane. Sercem systemu jest nowoczesna platforma, która umożliwia cyfrową, skalowalną komunikację pomiędzy wszystkimi elementami systemu, a także pomiędzy innymi zintegrowanymi systemami bezpieczeństwa. System MULTIVES został opracowany z myślą o różnorakim zastosowaniu – świetnie nadaje się zarówno do systemów rozproszonych, jak i zcentralizowanych.

 

Architektura systemu bazuje na połączeniu nie tylko miedzianym, ale i redundantnym światłowodowym typu RING pomiędzy urządzeniami jednostek kontroli oraz innymi elementami systemu. Pozwala to na realizację najbardziej rozległych obszarowo i funkcjonalnie obiektów, na przykład: terminale lotnicze, pola naftowe i rafinerie, centra handlowe czy kompleksy biurowe. Jednocześnie w połączeniu z szeroko konfigurowalną budową jednostek kontroli oraz wielokanałowością i sieciowością wzmacniaczy, możemy tworzyć zwarte systemy dla pojedynczych małych i średnich obiektów, jak i ich większych grup połączonych siecią cyfrową obejmującą do 254 jednostek kontroli. Jedna jednostka kontroli obsługuje do 44 linii głośnikowych przy jednoczesnym nadawaniu do 12 różnych sygnałów audio / komunikatów, co oznacza, że w układzie sieciowym system obsługuje ponad 11 000 linii głośnikowych i może jednocześnie nadawać ponad 2700 różnych komunikatów zapisanych lokalnie na jednostkach kontroli lub pobierać z sieci do 28 kanałów audio dostępnych w każdym punkcie sieci dla każdego mikrofonu strefowego czy jednostki kontroli. Chcąc połączyć system MULTIVES z innym systemem (np. SSP czy BMS) możemy wykorzystać do tego celu wbudowany port szeregowy RS485, zapewniający nieporównywalnie lepszy sposób komunikacji z zewnętrznymi systemami, w porównaniu do wykorzystania kart wejść i wyjść logicznych, jak to miało miejsce dotychczas.

 

Dla Klientów oczekujących podwyższonej niezawodności firma Ambient System Sp. z o.o. przygotowała jednostkę ABT-CU-8LCD z wbudowanym wyświetlaczem dotykowym, która posiada dwie redundantne karty procesorowe zarządzające systemem z możliwością ich wymiany „na gorąco” podczas pracy systemu, a w przypadku utraty połączenia sieciowego w części systemu wydzielone jednostki kontroli zaczynają działać jako autonomiczne systemy. Dzięki temu mamy pewność, że system zawsze zadziała tak, jak powinien. Dodatkowo mamy do wyboru funkcję ,,Black Box”, dzięki której mamy możliwość nagrywania na karty SD komunikatów emitowanych przez mikrofony strażaka w trybie alarmowym.

 

Nowy system MULTIVES cechuje łatwy proces instalacji i uruchomienia. Na przykład, aby wgrać oprogramowanie konfiguracyjne, wystarczy wgrać oprogramowanie do jednej jednostki, a po wykryciu nowego oprogramowania pozostałe jednostki automatycznie zaktualizująswoją wersję oprogramowania. W przypadku rozbudowy systemu wystarczy wgrać docelowe oprogramowanie do istniejącego systemu, a później jedynie dołączać jednostki do docelowej konfiguracji sprzętowej. Każda dokładana jednostka będzie otrzymywała dedykowany dla niej software od jednostek już funkcjonujących w systemie. Dodatkowo dzięki portom komunikacyjnym WAN w jednostkach kontroli i mikrofonie strażaka istnieje możliwość programowania lub przeprowadzania prac konserwacyjnych systemu zdalnie. Wzmacniacze rezerwowe i współdzielone przydzielane są za pośrednictwem wewnętrznych szyn BUS do poszczególnych linii głośnikowych w momencie matrycowania, a nie na stałe. Oznacza to, że np. w przypadku usterki więcej niż jednego wzmacniacza w systemie, wzmacniacz rezerwowy będzie przydzielany do strefy aktualnie wykorzystywanej lub emitującej komunikat o wyższym priorytecie. Natomiast dla funkcji współdzielenia wzmacniacza dużej mocy do dyspozycji mamy cztery sygnały audio (1 dla każdej z 4 szyn BUS) dynamicznie przydzielane do linii głośnikowych w tym samym czasie.

 

Dla obniżenia kosztów systemu możliwe jest wykorzystanie tylko dwóch wzmacniaczy ABT-PA-650B, uzyskując dzięki temu 1300 W mocy do podziału na karty kontroli linii głośnikowych wykorzystując wspólną szynę BUS. Konfiguracja taka obsługuje do 22 stref AB, a w przypadku awarii jednego ze wzmacniaczy, drugi kontynuuje pracę jako wzmacniacz rezerwowy, zapewniając nieprzerwaną pracę systemu. Wszystkie wzmacniacze wykonano w klasie D, co oznacza, że elektronika w nich zastosowana jest wydajna i energooszczędna, co pozwala ograniczyć zapotrzebowanie na moc zasilającą, a dzięki małym rozmiarom wymagają niewiele miejsca w szafie typu RACK. 

 

System MULTIVES, jako jeden z nielicznych, zapewnia cyfrowe przetwarzanie sygnału audio, oferując m.in. trójpasmowy korektor graficzny, osobny dla każdego kanału wejściowego, oraz ośmiopasmowy, osobny dla każdego kanału wyjściowego, wprowadzanie opóźnienia na liniach głośnikowych, czy eliminację sprzężeń akustycznych. Dodatkowo wprowadzono również limiter zabezpieczający wzmacniacze przed przesterowaniem na wejściu. W systemie zastosowano karty kontroli linii głośnikowych (dwu, lub czterokanałowe), umożliwiające pomiar linii trzema metodami − metodą impedancyjną, pętlową i z modułem końca linii ABT-EOL. Dzięki zastosowaniu adaptacyjnego algorytmu kontroli impedancji linii głośnikowych, uzyskano zwiększenie dokładności kontroli impedancji linii poprzez uwzględnianie zmian impedancji wynikającej z normalnej pracy systemu. Dzięki temu unikniemy fałszywych alarmów o uszkodzeniu linii głośnikowej. Dodatkowo system MULTIVES posiada przebadany i certyfikowany z systemem układ przeciwprzepięciowy, umożliwiający podłączanie do systemu linii głośnikowych wychodzących poza obszar chroniony. Jest to jedyne jak dotychczas certyfikowane rozwiązanie z możliwością zastosowania np. na stadionach, czy parkingach.

 

Wygodną funkcją wartą uwagi jest funkcja interkomu, którą obsługują mikrofony strefowe a dzięki której można zredukować koszty instalacji, rezygnując tym samym z tradycyjnego systemu interkomowego. Poza tym każdy mikrofon posiada cztery niezależne wejścia sygnału audio, umożliwiające podłączenie zewnętrznych źródeł, takich jak serwery muzyczne, tunery radiowe czy mikrofony bezprzewodowe. Mikrofon ABT-DMSLCD posiada wbudowany, dotykowy wyświetlacz LCD o przekątnej 4,5”, dzięki któremu szybko i sprawnie przeprowadzimy diagnostykę, czy konfigurację systemu wykorzystując przejrzyste menu, a wbudowana karta komunikacyjna w mikrofonie strażaka ABT-DFMS zapewnia możliwość podłączenia komputera do systemu w dogodnym miejscu bez konieczności przebywania w ciasnym zazwyczaj pomieszczeniu, w którym umieszczona jest centrala systemu. Umożliwia to skrócenie czasu przeglądów i konserwacji. Dodatkowo karta ta umożliwia podłączenie mikrofonu strażaka za pomocą LAN z PoE, jak i za pomocą odpornego na zakłócenia elektromagnetyczne połączenia światłowodowego, pracującego w redundantnej topologii pętlowej wykorzystującej standardowe lub uniepalnione światłowody kategorii OM1 i OM2.

 

Poza systemem MULTIVES firma Ambient System Sp. z o.o. wprowadziła kolejną nowość na polskim rynku. Są to głośniki pożarowe serii ABT-W6 oraz głośnik ABT-S276/AB. Charakteryzują się one wysoką jakością odtwarzanego dźwięku i idealnie nadają się do emisji mowy, jak i muzyki. Głośnik ABT-W6 jest eleganckim głośnikiem wielofunkcyjnym zaprojektowanym pod kątem zapewnienia najwyższych parametrów akustycznych. Solidna i trwała obudowa zabezpiecza głośnik przed aktami wandalizmu. Głośnik przeznaczony jest do montażu naściennego bądź nastropowego. Dodatkowo posiada możliwość montażu podtynkowego, co sprawia że idealnie komponuje się w przestrzeniach, gdzie wymagana jest duża estetyka.

 

Głośniki ABT-W6/AB, oraz ABT-S276/AB posiadają po dwa, niezależne od siebie przetworniki elektroakustyczne w jednej obudowie, oraz dwa transformatory o odczepach mocy 6 W / 3 W / 1,5 W / 0,75 W, dwa zestawy ceramicznych listew zaciskowych oraz dwa bezpieczniki termiczne. Dzięki takiemu rozwiązaniu głośniki przystosowane są do przyłączenia 2 linii głośnikowych A/B, w związku z czym uszkodzenie pojedynczej linii głośnikowej przyłączonej do głośnika, nie powoduje całkowitej utraty obszaru pokrycia strefy działania głośnika.

 

Głośniki zostały zaprojektowane do pracy z wysokim poziomem dźwięku przy maksymalnym ograniczeniu wymaganej mocy. Wysoka sprawność głośników w szerokim zakresie pasma gwarantuje najwyższą zrozumiałość mowy nawet w pomieszczeniach pogłosowych.

 

 

Artykuł firmy Ambient System Sp. z o.o.

www.ambientsystem.pl 

Nie ma ważniejszego zadania niż zapewnienie bezpieczeństwa w miejscach, gdzie mieszkamy, pracujemy czy gdzie przechowujemy cenne dla nas rzeczy. W obecnych czasach, gdy spotykamy się z większymi zagrożeniami niż w przeszłości, musimy być na nie jeszcze lepiej przygotowani. Dlatego też sięgamy po coraz bardziej zaawansowane techniczne rozwiązania wchodzące m.in. w zakres systemów sygnalizacji włamań i napadów.

 

 

2015 04 50 1

 

 

Niewątpliwie systemy sygnalizacji włamań i napadów muszą być niezawodne w działaniu, nawet w perspektywie długotrwałej eksploatacji. Już od wielu lat bardzo dobre opinie wśród instalatorów oraz użytkowników zbierają urządzenia z rodziny SPC, które nie tylko wykrywają zagrożenia, ale również mogą posłużyć do budowy systemu kontroli dostępu. Centrale te pozwalają również na realizację pewnych zadań z zakresu automatyki budynku, np. umożliwiają włączenie światła czy zamknięcie bramy za pomocą jako następstwa dowolnie zaistniałego zdarzenia (alarmu, naciśnięcia przycisku, wprowadzenia niewłaściwego numeru PIN itd.).

 

 

Rodzina central SPC

 

Rodzina ekonomicznych central SPC 4000/ 5000/6000 pozwala budować systemy od tych małych do bardzo złożonych (maksymalnie 512 wejść przewodowych/120 wejść bezprzewodowych, z obsługą do 64 drzwi). Urządzenia posiadają certyfikaty zgodne z normami EN 50131 (2009) oraz EN 50136, a to oznacza, że posiadają stopień zabezpieczenia 2 lub 3. 

 

W celu zwiększenia bezpieczeństwa sygnał alarmu może być przekazany trzema niezależnymi kanałami komunikacji: przez sieć GSM, PSTN oraz IP. Dostępne oprogramowanie pozwala w pełni na obsługę tych sygnałów, czy to przez operatora w centrum odbiorów alarmów (SPC com XT), czy to przez użytkownika końcowego (zwykła wiadomość SMS, oprogramowanie SPCanywhere). Według opinii wielu instalatorów instalacja i konfiguracja systemu jest dość prosta zwłaszcza, że dzięki możliwości wyboru rodzaju instalacji (instalacja domowa lub komercyjna) zawęża się liczbę dostępnych opcji i ustawień do niezbędnego minimum. Po wykonaniu instalacji możliwa jest łatwa konserwacja systemu. Mamy do dyspozycji oprogramowanie konfiguracyjne SPC Pro, SPC Safe (zarządzanie plikami konfiguracyjnymi dla wielu lokalizacji) oraz SPC RM (oprogramowanie do automatycznego generowania i analizowania raportów serwisowych). Instalator, który chciałby skonfigurować w podobny sposób kilka central, w celu ułatwienia sobie pracy może skorzystać z tzw. „szybkiego programatora” – urządzenia, które umożliwia szybki transfer plików konfiguracyjnych np. z PC do centrali alarmowej. Programator ten przypomina zwykły pendrive, z tym że poza USB posiada również dodatkowo 10-pinowe złącze, które wpina się do centrali. Wyposażone jest ono w 1 MB pamięci typu flash, co umożliwia zapisanie 100 plików konfiguracyjnych oraz najnowszego firmware.

 

 

2015 04 50 2

 

 

Standardowo nowe centrale SPC obsługują 8 języków (w tym w pełni język polski). W przypadku potrzeby implementacji kolejnych języków wystarczy ściągnąć ze strony internetowej odpowiedni pakiet i zainstalować go w urządzeniu. Możliwe jest przypisanie dla każdego użytkownika innego języka komend wyświetlanych na klawiaturach.

 

Niedawno na rynek wszedł nowy pakiet SPC 3.4, który dotyczy wszystkich typów central tj. serii SPC 4000/5000/6000. Wprowadzono wiele nowych innowacji do systemu, które nie tylko ułatwiają instalację oraz codzienne ich użytkowanie, ale podnoszą poziom bezpieczeństwa i zwiększają stopień niezawodności, zmniejszając ilość fałszywych alarmów. Krótki przegląd tych nowinek znajdziecie Państwo w niniejszym artykule.

 

 

2015 04 50 3

 

 

Detektory ruchu PDM-112, PDM-118

 

Działanie detektora opiera się na technologii pasywnej podczerwieni (PIR). Czujka wykazuje największą skuteczność wykrywania ruchu w przypadku, gdy intruz porusza się prostopadle do stref czułości – zaznaczonych strzałkami na rys. 1 i 2 dla lustra o charakterystyce przestrzennej (standard) i rys. 3 i 4 dla lustra o charakterystyce kurtynowej (opcja).

 

Czujka nie reaguje na ruch osób za ścianą, dużymi meblami, słupami oraz taflami szkła. Próba nieuprawnionego otwarcia obudowy czujki spowoduje alarm sabotażowy. 

 

Produkt może zostać zainstalowany wyłącznie przez wykwalifikowany personel i zgodnie z obowiązującymi przepisami. Nieprawidłowe umiejscowienie czujnika pogarsza jego warunki pracy, może zmniejszać jego skuteczność oraz może prowadzić do fałszywych alarmów. Detektor nadaje się do stosowania w obszarach wewnątrz chronionego obiektu jako element profesjonalnego systemu alarmowego.

 

 

2015 04 52 1

 

 

Podczas instalacji detektora należy:

  • Zwrócić uwagę na prawidłową wysokość montażu.
  • Zwrócić uwagę na prawidłową odległość do obiektów ruchomych takich jak wentylatory / dmuchawy, drzwi, itp.) i świetlówki (co najmniej 0,5 m).
  • Nie wystawiać czujki na bezpośrednie lub odbite światło słoneczne.
  • Nie montować czujki powyżej grzejników / kaloryferów lub bezpośrednio w pobliżu gorących lub zimnych strumieni powietrza.
  • Nie należy kierować „pola widzenia” czujki na obszary, które są narażone na nagłe zmiany temperatury i / lub zmiany wilgotności powietrza.
  • Montować czujki tylko na ścianach o stałej konstrukcji.
  • Nie montować urządzenia na zewnątrz obiektów.
  • Nie usuwać ani nie uszkadzać podzespołów elektronicznych detektora.

 

 

Artykuł firmy Vanderbilt


 

Krzysztof Krasowski

Sales Manager International Sales (Polska i kraje bałtyckie)

Sposobów na zapewnienie bezpieczeństwa w budynku jest wiele, jednak najbardziej profesjonalnym rozwiązaniem jest zastosowanie odpowiednio dobranego i skonfigurowanego systemu alarmowego. Jest to jednak zadanie niełatwe − wybór central alarmowych jest duży, a wachlarz oferowanych przez nie funkcjonalności naprawdę szeroki. Jak w tym „morzu” możliwości odnaleźć optymalne rozwiązanie?

 

 

2015 04 48 1

 

 

W pierwszej kolejności konieczne jest oszacowanie rozmiaru i zaawansowania planowanego systemu. Wymaga to ustalenia liczby chronionych punktów, czyli miejsc, w których należy zainstalować elementy systemu. W ten sposób dowiemy się, ile wejść i wyjść musi mieć centrala alarmowa, aby mogła obsługiwać wszystkie potrzebne urządzenia. Należy przy tym pamiętać, że mogą się one różnić funkcjonalnością, np. wykrywać zagrożenia i informować o nich, a także zarządzać całym systemem lub monitorować jego pracę. Centrala alarmowa może również sterować pracą urządzeń, których funkcjonalność nie wiąże się bezpośrednio z sygnalizacją włamania i napadu, np. wykrywających zalanie wodą, sygnalizujących przekroczenie progowego stężenia niebezpiecznego gazu lub umożliwiających pomiar temperatury. Dodatkowo centrala umożliwia także realizację różnego rodzaju zadań automatyki domowej oraz zastosowanie elementów kontroli dostępu.

 

Drugą ważną kwestią przy planowaniu instalacji alarmowej jest poznanie zwyczajów osób korzystających na co dzień z chronionego obiektu. Należy więc dowiedzieć się, ilu użytkowników będzie obsługiwało taki system, jaki jest zakres ich uprawnień oraz ograniczeń − zarówno w dostępie do informacji o samym systemie oraz możliwości wpływania na jego działanie, jak i fizycznego dostępu do poszczególnych pomieszczeń. Uwzględnienie potrzeb i planu dnia użytkowników umożliwi prawidłowe ocenienie wymogów dotyczących personalizacji ustawień systemu, a także zakresu jego konfiguracji. Cały system powinien bowiem być stworzony tak, aby stanowił jak największą pomoc i ułatwienie dla osób z niego korzystających.

 

Kolejnym istotnym zagadnieniem w instalacji alarmowej jest komunikacja. Może ona być realizowana różnymi kanałami: ethernetowym, GSM/GPRS oraz PSTN. Umożliwia to m.in. wygodne powiadamianie użytkowników poprzez wiadomości SMS, e-mail, powiadomienia PUSH czy komunikaty głosowe, skuteczne przekazywanie informacji do agencji ochrony, jak również zdalną konfigurację i zarządzanie inteligentnym systemem alarmowym poprzez dedykowane programy oraz aplikacje mobilne.

 

Jak widać, funkcjonalności realizowane przez centralę alarmową mogą być rozmaite. Zobaczmy więc na przykładach, jak może wyglądać praca systemu w zależności od typu urządzenia, na bazie którego została stworzona dana instalacja.

 

 

Podstawowa ochrona dla niewielkich obiektów

 

W niewielkich obiektach, takich jak garaże, osiedlowe sklepy czy prywatne gabinety lekarskie, świetnie sprawdzi się system alarmowy oparty na module alarmowym MICRA. Może on obsłużyć do 8 czujek bezprzewodowych i 5 urządzeń przewodowych, a jego wbudowany komunikator GSM/GPRS umożliwia wysyłanie poleceń i otrzymywanie powiadomień za pomocą wiadomości SMS. Zdalne sterowanie elementami systemu oferuje także dedykowana aplikacja MICRA CONTROL, umożliwiając np. włączenie świateł w domku letniskowym, aby zasymulować obecność, lub uruchomienie w chłodne poranki ogrzewania w kiosku, zanim jeszcze sprzedawca do niego dotrze.

 

 

Wszechstronna ochrona dla średnich obiektów

 

Specjalnie dla obiektów średniej wielkości powstały z kolei centrale alarmowe z serii VERSA, a wśród nich najnowsza – VERSA Plus. Jest to jedyne rozwiązanie na rynku, które łączy w sobie funkcjonalności dostępne do tej pory wyłącznie poprzez zastosowanie kilku odrębnych urządzeń. Oferuje ona komunikację aż trzema kanałami (ethernetowym, GSM/GPRS, PSTN), zapewniając skuteczne przekazywanie informacji, wygodne programowanie, monitorowanie, a także powiadamianie e-mail i PUSH oraz sterowanie przy pomocy aplikacji mobilnej VERSA CONTROL.

 

Centrala VERSA Plus umożliwia stworzenie systemu przewodowego, bezprzewodowego lub hybrydowego, który łączy w sobie obie te formy instalacji. Tak duża elastyczność podczas projektowania umożliwia zastosowanie tego rozwiązania nie tylko w nowo powstających mieszkaniach, lecz także w budynkach, w których nie można ułożyć nowej instalacji przewodowej, np. w kościołach, zabytkowych budowlach, czy też w mieszkaniach wykończonych „pod klucz”.

 

 

Pełna ochrona dla dużych obiektów

 

W dużych i skomplikowanych obiektach, takich jak firmowe biurowce, banki, czy też nawet duże domy, potrzebne są z kolei rozwiązania bardziej zaawansowane i wielofunkcyjne − takie jak centrale z rodziny INTEGRA. Mogą one obsługiwać nawet do 256 wejść i wyjść, do których podłączyć można całą gamę urządzeń: od elementów systemu sygnalizacji i włamania, po urządzenia do sterowania systemem automatyki budynku oraz kontrolę dostępu. Dzięki temu np. w budynku firmy zatrudniającej kilkaset osób może funkcjonować system oparty na jednej centrali, który będzie równocześnie: zabezpieczać obiekt przed włamaniem, zalaniem czy zadymieniem, powiadamiać o naruszeniach i informować o ich wystąpieniu zainteresowane osoby, weryfikować uprawnienia użytkowników odnośnie wstępu do poszczególnych pomieszczeń, a także sterować oświetleniem, ogrzewaniem, klimatyzacją itp.

 

Zarządzanie całym systemem opartym na centrali z rodziny INTEGRA może odbywać się nie tylko stacjonarnie poprzez różnego typu manipulatory, ale także zdalnie przez dedykowaną aplikację mobilną MobileKPD-2 Pro lub przez program GUARDX. Dodatkowo instalacja taka umożliwia podłączenie magistrali KNX, co zapewnia dodatkowe rozszerzenie możliwości zastosowania funkcjonalności oferowanych przez systemy automatyki budynkowej. Ostateczny kształt i zakres systemu, którego sercem jest centrala INTEGRA, zależy wyłącznie od potrzeb występujących w danym obiekcie oraz od wyobraźni projektanta.

 

 

Artykuł firmy Satel Sp. z o.o.


 

Agnieszka Pitrus

kierownik Działu Marketingu w firmie SATEL Sp. z o.o.


 

bg
pi