III Międzynarodowa Konferencja SECURITECH 2017

O możliwościach i ograniczeniach techniki w zastosowaniach penitencjarno-ochronnych mówiono w COSSW w Kaliszu w czasie dwóch dni konferencji 30-31 maja 2017 r., którą wspólnie ze Służbą Więzienną zorganizowało specjalistyczne Wydawnictwo Euro-Media.

Honorowy patronat nad przedsięwzięciem objęli: Minister Sprawiedliwości, Zbigniew Ziobro oraz Dyrektor Generalny Służby Więziennej, gen. Jacek Kitliński. Patronat naukowy objął Uniwersytet Wrocławski i Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Kaliszu, a patronat medialny, Forum Penitencjarne.

 

Uroczystego otwarcia konferencji i powitania gości dokonali Komendant Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu, ppłk Ryszard Czapracki wraz z Prezes Zarządu Wydawnictwa Euro-Media, Katarzyną Polesińską. Komendant wprowadzając w tematykę konferencji zwrócił uwagę na podstawowe zadania Służby Więziennej: ochrona społeczeństwa przez przestępczością, bezpieczeństwo w jednostkach organizacyjnych oraz kształtowanie wśród osadzonych społecznie pożądanych postaw. Jednocześnie wskazał na charakterystyczne i w praktyce trudne do wyeliminowania napięcie występujące między potrzebą zapewnienia bezpieczeństwa i podejmowania działań przeciwdziałających powrotności skazanych do przestępstwa. Komendant zasugerował, aby podczas konferencji i w praktyce penitencjarnej unikać skrajnych postaw i korzystać z sokrateskiej zasady poszukiwania złotego środka. Wyraził przekonanie, że konferencja z pewnością da odpowiedzi na wiele pytań, a podczas sesji głos zabiorą ci, którym zależy na bezpieczeństwu jednostek.

Pierwszy dzień konferencji rozpoczął się sesją plenarną, w której uczestnicy zostali zapoznani ze statystyką zdarzeń penitencjarnych, przedstawioną od stycznia do kwietnia br. Tematyka sesji oscylowała także wokół nowych technologii mogących mieć zastosowanie w poprawie bezpieczeństwa jednostek penitencjarnych Służby Więziennej, takich jak np.: systemy łączności czy użycie autonomicznych robotów w działaniach penitencjarno – ochronnych. W czasie konferencji obok paneli naukowo – technicznych, dyskusyjnych, odbywały się warsztaty techniczne. Przez cały czas trwania konferencji, na placu apelowym COSSW w Kaliszu, w pawilonie wystawienniczym trwał pokaz innowacji technicznych z dziedziny ochrony penitencjarnej. Dużym zainteresowaniem uczestników w pierwszym dniu konferencji cieszył się pokaz działań, zorganizowany przez wykładowców zakładu technik interwencji i szkolenia strzeleckiego COSSW.

Baza logistyczna ośrodka, a także wartościowy kapitał ludzki, tworzy dobre warunki organizacyjne do wymiany poglądów, informacji i wiedzy na temat wymagań prawnych i najnowszych technologii z zakresu bezpieczeństwa i zabezpieczeń elektronicznych. Securitech 2017, to ważne nie tylko dla COSSW w Kaliszu, ale dla całej Służby Więziennej i doskonale wpisujące się w założenia ustawy o modernizacji SW, wydarzenie naukowo-techniczne, skupiające funkcjonariuszy i pracowników służb mundurowych, środowiska akademickiego i ekspertów z wielu instytutów badawczych oraz firm, na co dzień zajmujących się realizacją zabezpieczeń technicznych, mogących mieć zastosowanie w naszych jednostkach penitencjarnych a także gości zagranicznych z Węgier i Łotwy.

W drugim dniu Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej SECURITECH 2017, zorganizowanej w COSSW w Kaliszu, odbyły się równolegle dwie sesje naukowo-techniczne oraz pokazy najnowszych technologii ochrony. W ramach sesji, skupiono się na człowieku, jego bezpieczeństwie i higienie pracy i służby, ochronie i zapewnieniu bezpieczeństwa. Warsztaty natomiast poświęcone były systemom monitoringu, radiokomunikacji oraz systemom lokalizacji wewnątrzbudynkowej a prowadzone głównie przez ekspertów z firm zajmujących się szeroko pojętą dziedziną ochrony osób i mienia, ale także przez przedstawicieli Służby Więziennej. Prezentacje obejmowały wiele szczegółowych zagadnień z zakresu ochrony, analiz i wyników przeprowadzonych przez prelegentów badań.

Podsumowania konferencji dokonali: Komendant Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu, ppłk Ryszard Czapracki i Prezes Zarządu Euro-Media, Katarzyna Polesińska. Komendant złożył na ręce Pani Prezes serdeczne podziękowania za pomoc w jej przygotowaniu. Podziękował wszystkim uczestnikom, gościom tworzącym wartość tej konferencji, licznie przybyłym funkcjonariuszom Służby Więziennej z całej Polski, którzy reprezentowali jednostki penitencjarne każdego poziomu, głównie z takich pionów służb jak: informatyka i łączność oraz ochrona. Kadrze ośrodka za zaangażowanie i sprawną koordynację przedsięwzięcia, a także instytucjom i firmom współpracującym z ośrodkiem. Podkreślił znaczenie problematyki konferencji - bezpieczeństwa i techniki, która jest tylko uzupełnieniem tego co robi człowiek. Przedstawiciel Dyrektora Generalnego Służby Więziennej, dr inż. Andrzej Pawlak, Dyrektor Biura Informatyki i Łączności Centralnego Zarządu Służby Więziennej w Warszawie zauważa potrzebę organizacji konferencji, ciągłej wymiany doświadczeń i zacieśnienia współpracy pomiędzy nauką, praktyką i szeroko rozumianą ochroną, a w niej nowoczesnymi rozwiązaniami i modernizacją Służby Więziennej. Prezes, Katarzyna Polesińska wyraziła przekonanie dalszej owocnej współpracy i przekazała na ręce komendanta okolicznościową pamiątkę wspólnego przedsięwzięcia.

Ogólnie w konferencji wzięło udział ok. 350 osób. Uczestnicy konferencji wysoko ocenili zakres merytoryczny spotkania, podkreślili potrzebę kontynuacji takiego przedsięwzięcia. Na zakończenie konferencji odbyło się losowanie ngród.

Tekst: mjr Joanna Kempa

Zdjęcia: mjr Grzegorz Wieczorek, COSSW Kalisz

Źródło: http://www.cossw.pl

Pin It

Wyszukiwarka

Newsletter

"Wyrażam zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie moich danych osobowych przez wydawnictwo Euro-Media sp z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul Rosoła 10a, w celu komunikacji związanej z użytkowaniem serwisu www.ochrona-mienia.pl oraz do celów marketingowo-reklamowych związanych z ofertami ww. wydawnictwa. Dane będą chronione zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (DzU nr 133 poz. 883 z 1997r. z późniejszymi zmianami)."

Facebook

Najnowsze wydanie

okladka OMII 02 2018

Prenumerata

baner prenumerata

OPTEX – nowoczesne rozwiązania dla zakładów karnych

OPTEX nowoczesne rozwiązania dla zakładów karnych 183x

Patronaty

  SECURITECH konf szkol

 baner securex

 Balt Military Expo 2018 240px

flow effect monitoring banner

Reklama

 Kiddle baner

Nr 613

reklama miwi dluga

 

bg
pi