nowa propozycja logo 25 lat poziom 3

6. czerwca w Hotelu Warszawianka w Jachrance odbyło się Walne Zgromadzenie oraz obchody 25-lecia Polskiego Związku Pracodawców Ochrona. Przedmiotem dyskusji była sytuacja w branży ochrony po zmianach legislacyjnych dotyczących rynku pracy oraz czekające ją wyzwania. Udział w wydarzeniu wzięli między innymi przedstawiciele Głównego Inspektoratu Pracy, Wydziału Nadzoru nad SUFO Biura Prewencji Komendy Głównej Policji, Federacji Przedsiębiorców Polskich oraz szereg wystawców – firm oferujących produkty i usługi dedykowane sektorowi ochrony, którzy zaprezentowali nowości i rozwiązania technologiczne.

 

Polski Związek Pracodawców Ochrona to dobrowolna, samorządna i niezależna organizacja skupiająca wiodących pracodawców branży bezpieczeństwa w Polsce. Reprezentuje firmy branży, zatrudniające ponad 100 tysięcy pracowników. Do podstawowych celów jego działania należy m.in.:
1. Ochrona praw oraz reprezentowanie społecznych i gospodarczych interesów zrzeszonych członków wobec instytucji i administracji państwowej, związków zawodowych, mediów oraz samorządu terytorialnego a także zleceniodawców i kontrahentów.
2. Tworzenie rozwiązań prawnych uwzględniających zarówno interesy zrzeszonych członków jak i potrzeby i interesy usługobiorców oraz ich popularyzowanie.
3. Inicjowanie i rozpowszechnianie przedsięwzięć sprzyjających poprawie publicznego i indywidualnego bezpieczeństwa obywateli oraz ich mienia.

   OCHRONA 450px     OCHRONA II 450px

PZPO na stałe współpracuje z Biurem Prewencji i Ruchu Drogowego KG Policji, Wydziałem Nadzoru Policji nad SUFO. Jest członkiem Związku Pracodawców Warszawy i Mazowsza/Konfederacji Lewiatan. Związek posiada Mobilny Punkt Konsultacyjny, w ramach, którego udziela pomocy prawnej i organizacyjnej członkom oraz prowadzi działalność doradczą. Bierze również aktywny udział w pracach Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, w zakresie bezpieczeństwa powszechnego i ochrony ludności oraz systemów alarmowych włamania i napadu, a w ramach kreowania standardów, po analizie wnioskujących firm przez specjalnie powołaną komisję, wydaje Certyfikat Jakości Usług Ochrony.

Źródło: www.pzpochrona.pl

 

 

Pin It

Wyszukiwarka

Newsletter

"Wyrażam zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie moich danych osobowych przez wydawnictwo Euro-Media sp z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul Rosoła 10a, w celu komunikacji związanej z użytkowaniem serwisu www.ochrona-mienia.pl oraz do celów marketingowo-reklamowych związanych z ofertami ww. wydawnictwa. Dane będą chronione zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (DzU nr 133 poz. 883 z 1997r. z późniejszymi zmianami)."

Facebook

Najnowsze wydanie

Okładka 6 2017

Prenumerata

baner prenumerata

OPTEX – nowoczesne rozwiązania dla zakładów karnych

OPTEX nowoczesne rozwiązania dla zakładów karnych 183x

Patronaty

 Patronaty

 baner securex

  SECURITECH konf szkol

 Balt Military Expo 2018 240px

Reklama

 Kiddle baner

Nr 613

reklama miwi dluga

 

bg
pi