Staropolskim obyczajem,

gdy w Wigilę gwiazda wstaje,

Nowy Rok zaś cyfrę zmienia,

wszyscy wszystkim ślą życzenia.

Przy tej piękne sposobności życzymy

szczęścia, zdrowia i radości,

I by się darzyło oraz z roku na rok lepiej było

 

Redakcja Ochrony Mienia i Informacji

Grupy Wydawniczej Euro-Media

 

Pin It

 

bg
pi