Zachowanie jednolitych standardów podczas zabezpieczania wszystkich jednostek przedsiębiorstwa wielooddziałowego jest nie lada wyzwaniem. Czy istnieje zatem rozwiązanie, które nie tylko to umożliwi, ale jednocześnie zapewni centralne administrowanie rozproszonymi instalacjami bezpieczeństwa?

 

 SATEL ZARZĄDZANIE 000

 

Zarządzanie organizacjami podzielonymi terytorialnie, których poszczególne oddziały mieszczą się w różnych, często odległych lokalizacjach, jest zajęciem niezwykle wymagającym. Wiąże się to z potrzebą sprawowania stałej kontroli nad wszystkimi aspektami działania takich przedsiębiorstw. Dotyczy to także obsługi tzw. instalacji bezpieczeństwa strzegących mienia oraz ludzi przebywających w zabezpieczanych obiektach. Jak zatem można usprawnić cały proces administracyjny, tak aby kierowanie bezpieczeństwem stało się łatwiejsze, wygodniejsze i bardziej efektywne? Specjalnie w tym celu powstają rozwiązania, takie jak INTEGRUM, czyli stworzone przez inżynierów SATEL oprogramowanie integrujące.

 

Do czego służy?

INTEGRUM jest przeznaczone do zarządzania bezpieczeństwem w obiektach, które są rozmieszczone na dowolnym obszarze – konkretnie umieszczonymi tam systemami alarmowymi. Najlepszymi przykładami organizacji o strukturze rozproszonej, kierowanymi przez jednego administratora, mogą być sieci handlowe, banki czy dworce.

Rozwiązanie to pozwala osobom nadzorującym zaoszczędzić czas potrzebny do obsługi pojedynczych, odizolowanych od reszty systemów. Dodatkowo umożliwia zdalny podgląd stanu wszystkich zintegrowanych obiektów. Informacje zbierane są na bieżąco, dzięki czemu reakcja na określony typ zdarzeń np. alarmy czy awarie, może mieć miejsce natychmiast, zaraz po ich wystąpieniu.

 

Struktura systemu

Założeniem INTEGRUM jest możliwość zarządzania wieloma rozproszonymi instalacjami, bazującymi na centralach INTEGRA oraz INTEGRA Plus z podłączonymi modułami komunikacyjnymi ETHM-1 lub ETHM-1 Plus. Dwukierunkowa komunikacja z centralnym serwerem odbywa się za pomocą protokołu TCP/IP – przesyłane dane są szyfrowane algorytmem AES-192, co zwiększa ich bezpieczeństwo.

System określany jest mianem skalowalnego – umożliwia dodawanie nowych obiektów w dowolnym miejscu i czasie, w wygodny, nieskomplikowany sposób. Może dzięki temu rosnąć wraz z rozszerzaniem się struktury danej organizacji czy firmy, np. o nowe oddziały czy biura.

INTEGRUM oferuje szerokie możliwości zarządzania uprawnieniami: zarówno szczegółowymi jak i całymi ich szablonami (wcześniej zdefiniowanymi grupami). Umożliwia stworzenie jednej, scentralizowanej bazy osób, zawierającej szczegóły dotyczące ustawień autoryzacji zarówno lokalnych (dla pojedynczej centrali), jak i dla wielu obiektów jednocześnie. Dostępne jest także delegowanie uprawnień osobom odpowiedzialnym za personel w danym obiekcie (np. przez kierownika, czy dyrektora) – nie musi się tym zajmować administrator systemu.

 

Wygodna obsługa

Aplikacja obsługiwana jest przez panel WWW, z poziomu przeglądarki internetowej, dzięki czemu możliwe jest zarządzanie systemem nie tylko z komputera , ale także z urządzeń mobilnych. W celu sprawnego administrowania obiektami i ich danymi, każdy z elementów przypisany jest do konkretnej gałęzi w drzewiastej strukturze systemu – jednego, określonego regionu. Daje to możliwość odwzorowania schematu organizacyjnego nawet bardzo dużej firmy. Oczywiście w przypadku mniejszych organizacji struktura ta będzie prostsza – dostosowana do ilości zintegrowanych central alarmowych.

 

Intuicyjne i efektywne zarządzanie

Aby ułatwić administratorowi dotarcie do potrzebnej informacji stworzony został czytelny podział: użytkownicy, centrale, zdarzenia. Przeglądanie każdej z tych grup ułatwiają narzędzia do filtrowania po różnych kryteriach. Dostępne są także panele szczegółowe umożliwiające edycję istniejących obiektów, dodawanie nowych oraz zarządzanie istniejącymi między nimi powiązaniami.

 

SATEL ZARZĄDZANIE 003

 

Operator może przeglądać informacje o aktualnym stanie wszystkich central, ich partycji, stref czy wręcz pojedynczych wejść. Możliwe jest także zdalne załączenie lub wyłączenie czuwania, czasowe zablokowanie wejść itp. Jeden z paneli obsługi służy do przeglądania danych osób przypisanych do poszczególnych central, a także zarządzania centralną bazą użytkowników (każdy z nich może być powiązany z jednym lub z wieloma obiektami). Umożliwia także zdalny przydział kart identyfikacyjnych (czy też innych transponderów pasywnych).

Lista „Zdarzenia” zawiera informacje o wszystkim, co dzieje się w całym systemie - z czytelnym podziałem na lokalizację, typ zdarzenia oraz użytkownika z nim związanego. Dane są archiwizowane, tak aby był możliwy późniejszy wgląd we wszystkie szczegóły. Każde ze zdarzeń może zostać opatrzone stosownym komentarzem, co ułatwia ich identyfikację w przyszłości.

Innowacyjnym rozwiązaniem jest moduł kontroli konfiguracji centrali alarmowej – w zaprogramowanych odstępach czasu pobierana jest pełna konfiguracja central, dzięki czemu w systemie przechowywana jest zawsze aktualna konfiguracja centrali. Przygotowywany jest także raport wskazujący rozbieżności między wcześniejszą, a bieżącą wersją ustawień.

 

Wszystko w jednym miejscu

Panel sterowania - umożliwia śledzenie na jednym ekranie tego, co na bieżąco dzieje się w całym systemie m.in. dzięki czytelnym ikonom stanu. Tu także pojawiają się wyskakujące okna informujące o alarmach i awariach – przy których można od razu umieścić komentarz. Co istotne, osoby zainteresowane mogą być także powiadamiane o określonych wydarzeniach drogą mailową.

 

SATEL ZARZĄDZANIE 002

 

Operator, mając do dyspozycji widok map, oprócz bezpośredniego wglądu w sytuację systemu, może wyzwalać zaprogramowane dla wskazanych obiektów akcje kontekstowe, jak również przywoływać podgląd obrazu z kamer. Dla ułatwienia każda mapa posiada legendę. Widoczne są także informacje o bieżących działaniach, np. wyświetlany jest czas na wyjście (pozostały do uzbrojenia wskazanej strefy). Jeśli chodzi o same mapy – możliwe jest ich tworzenie z uwzględnieniem szczegółowego odwzorowania układów pomieszczeń, planów itp.

 

 

INTEGRUM to rozwiązanie dające szerokie możliwości zarządzania rozproszonymi systemami bezpieczeństwa. Dzięki temu w prosty, czytelny sposób administrować można siecią placówek i ich użytkowników, jednocześnie optymalizując koszty i oszczędzając czas, a także zyskując wiele użytecznych funkcjonalności.

 

 

SATEL Logo

Artykuł Firmy SATEL 

 

Pin It

 

bg
pi