W dniu 20.02.2018 roku w Instytucie Systemów Elektronicznych Wydziału Elektroniki Wojskowej Akademii Technicznej (WAT) odbyło się kolejne, III seminarium firm z branży Elektronicznych Systemów Bezpieczeństwa połączone z konkursem dla studentów o miano Mistrza Elektronicznych Systemów Bezpieczeństwa.

„Mistrzem Elektronicznych Systemów Bezpieczeństwa 2018” został student wydziału elektroniki inż. Adrian Błażejczyk. Seminarium zorganizowane dla kadry naukowo-dydaktycznej Instytutu oraz studentów specjalności Inżynieria Systemów Bezpieczeństwa, profilowanej przez Instytut, stało się okazją do zaprezentowania przez czołowe firmy z branży, swoich produktów oraz najnowszych rozwiązań w dziedzinie zabezpieczeń w Polsce i na świecie. W seminarium wzięły udział następujące firmy: AAT Holding SA, Bosch Security Systems, Janex International, Polon-Alfa, Pulsar, Satel oraz Schrack Seconet. W czasie wystąpień firmy przedstawiły swoją strukturę, produkty, nowości rynkowe oraz przykładowe realizacje elektronicznych systemów bezpieczeństwa. Po skończonych prezentacjach odbyło się uroczyste otwarcie 4 nowoczesnych pracowni dydaktycznych w Instytucie Systemów Elektronicznych WEL WAT wyposażonych przez firmy, z którymi Wydział Elektroniki WAT podpisał porozumienia.

 

1

 

 

Uroczystego otwarcia zespołu pracowni pod wspólną nazwą „Elektroniczne Systemy Bezpieczeństwa” dokonał Prorektor ds. kształcenia WAT dr hab. inż. Zdzisław Bogdanowicz oraz: Wiceprezes AAT Holding S.A. P. Jarosław Kubacki, Dyrektor Handlowy Bosch P. Krzysztof Góra, Prezes firmy Janex International P. Justyna Kawacz – Matysiak, Kierownik projektu Edu Satel P. Maciej Domagalski, Prezes firmy Schrack Seconet P. Grzegorz Ćwiek, Dyrektor Sprzedaży Krajowej firmy Pulsar P. Zbigniew Jarosz w obecności Dziekana Wydziału Elektroniki WAT prof. dr hab. inż. Andrzeja Dobrowolskiego, Dyrektora Instytutu Systemów Elektronicznych WEL dr. hab. inż. Zbigniewa Watrala oraz koordynatora całego przedsięwzięcia dr. hab. inż. Jacka Pasia. W Instytucie Systemów Elektronicznych WEL WAT oprócz studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia (inż. i mgr) profilujących specjalność Inżynieria Systemów Bezpieczeństwa organizowane są także cyklicznie dwusemestralne studia podyplomowe pod nazwą Techniczna Ochrona Osób i Mienia, których XVI edycja uruchomiona zostanie od 10.2018.

 

2

 

3

 

 

Współpraca Instytutu Systemów Elektronicznych WAT i firm z branży elektronicznych systemów bezpieczeństwa jest godnym naśladowania przykładem współpracy uczelni kształcącej specjalistów w określonej dziedzinie z biznesem zainteresowanym, jak najlepszym ich wykształceniem. Nowe laboratoria, wyposażone przez firmy w najnowsze urządzenia techniki zabezpieczeń, z pewnością się temu przysłużą.

 

Pin It

Wyszukiwarka

Newsletter

"Wyrażam zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie moich danych osobowych przez wydawnictwo Euro-Media sp z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul Rosoła 10a, w celu komunikacji związanej z użytkowaniem serwisu www.ochrona-mienia.pl oraz do celów marketingowo-reklamowych związanych z ofertami ww. wydawnictwa. Dane będą chronione zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (DzU nr 133 poz. 883 z 1997r. z późniejszymi zmianami)."

Facebook

Najnowsze wydanie

okladkaomii 1 2018

Prenumerata

baner prenumerata

OPTEX – nowoczesne rozwiązania dla zakładów karnych

OPTEX nowoczesne rozwiązania dla zakładów karnych 183x

Patronaty

 Patronaty

 baner securex

  SECURITECH konf szkol

 Balt Military Expo 2018 240px

Reklama

 Kiddle baner

Nr 613

reklama miwi dluga

 

bg
pi