Wydział Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Sztuki Wojennej wraz z Wydziałem Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Uniwersytet A. Mickiewicza w Poznaniu, Wydziałem Politologii Uniwersytet M. Kopernika w Toruniu, Wydziałem Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej, Wydziałem Dowodzenia i Operacji Morskich Akademii Marynarki Wojennej, Wydziałem Nauk o Bezpieczeństwie Akademii Wojsk Lądowych, Wydziałem Bezpieczeństwa Narodowego i Logistyki Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie, Wydziałem Bezpieczeństwa Wewnętrznego Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, Instytutem Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, Instytutem Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego, Instytutem Zachodnim w Poznaniu, Instytut Naukowy Bezpieczeństwa, Wyższej Szkoły Bankowej w Chorzowie, Zakład Nauk o Bezpieczeństwie Politechniki Rzeszowskiej, Ruchem Wspólnot Obronnych, Naukową Fundacją Prowadzenia Badań

 

organizują

 

Ogólnopolską Konferencję Naukową pt.: Oblicza współczesnego terroryzmu, która odbędzie się 23-24 kwietnia 2018 r. na terenie Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie.

 

Celem konferencji jest pogłębiona refleksja nad terroryzmem, który w pierwszych dekadach XXI wieku stał się jednym z czołowych zagrożeń dla szeroko rozumianego pojęcia bezpieczeństwa. Dzięki starannemu doborowi uczestników konferencja ma charakter unikatowy, gdyż jej multi-dyscyplinarny charakter gwarantuje wysoki poziom debaty oparty na metodologicznych uwarunkowaniach wynikających ze szkoły realizmu refleksyjnego. W ramach prowadzonych rozważań uczestniczyć będą praktycy, jak i reprezentanci różnych dyscyplin naukowych nie tylko z czołowych ośrodków naukowych i analitycznych z Polski, ale również z zagranicy. Wyselekcjonowanie zaproszonych gości gwarantuje wysoki poziom merytoryczny debaty, której ewaluacją stanie się monografia współautorska. Podczas konferencji planuje się omówić m.in. następujące zagadnienia:

 

– Globalna wojna z terroryzmem

– uwarunkowania, wymiary i perspektywy;

- Terroryzm a problem państw upadłych i upadających;

- Terroryzm a problem migracji we współczesnym świecie;

- Terroryzm a państwo demokratyczne – wyzwania i zagrożenia;

- Terroryzm a broń masowego rażenia; - Handel bronią a problem przeciwdziałania terroryzmowi.

 

 

„Ochrona Mienia i Informacji” objęło Konferencję patronatem medialnym. Szczegółowe informacje nt. Konferencji można znaleźć stronie internetowej:

http://www.wbn.akademia.mil.pl/archiwum-konferencji_wbn/oblicza-wspolczesnego-terroryzmu.html

 

 

 

Pin It

Wyszukiwarka

Newsletter

"Wyrażam zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie moich danych osobowych przez wydawnictwo Euro-Media sp z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul Rosoła 10a, w celu komunikacji związanej z użytkowaniem serwisu www.ochrona-mienia.pl oraz do celów marketingowo-reklamowych związanych z ofertami ww. wydawnictwa. Dane będą chronione zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (DzU nr 133 poz. 883 z 1997r. z późniejszymi zmianami)."

Facebook

Najnowsze wydanie

okladka OMII 02 2018

Prenumerata

baner prenumerata

OPTEX – nowoczesne rozwiązania dla zakładów karnych

OPTEX nowoczesne rozwiązania dla zakładów karnych 183x

Patronaty

  SECURITECH konf szkol

 baner securex

 Balt Military Expo 2018 240px

flow effect monitoring banner

Reklama

 Kiddle baner

Nr 613

reklama miwi dluga

 

bg
pi