20181023 KSOIN XIII Forum Bukowina 2018

Szanowni Państwo!
Zaproszenie adresujemy do kierowników jednostek organizacyjnych i wszystkich pracowników pionów ochrony informacji niejawnych, w tym: pełnomocników ochrony, kierowników i pracowników kancelarii tajnych, administratorów i inspektorów bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz innych osób odpowiedzialnych w firmach i instytucjach za bezpieczeństwo informacji prawnie chronionych.


Na obrady zapraszamy również aktualnych i byłych oficerów i funkcjonariuszy ABW i SKW działających w obszarze bezpieczeństwa państwa i ochrony informacji niejawnych.
Z uwagi na rocznicowy charakter I Zjazdu nasze Wydarzenie zostało wpisane do narodowych obchodów stulecia niepodległości, a ponadto będziemy w przededniu 20 rocznicy uchwalenia ustawy z dnia 20 stycznia 1999 r. dostosowującej nasz system ochrony informacji do standardów NATO.
Dla uatrakcyjnienia i wzbogacenia obrad planujemy drugiego dnia zajęcia praktyczne w grupach:
I. kierownicy jednostek organizacyjnych, POIN oraz kadra kierownicza,
II. pracownicy kancelarii tajnych i niejawnych, krajowych i zagranicznych,
III. administratorzy i inspektorzy bezpieczeństwa teleinformatycznego.

Dodatkowo stwarzamy możliwości brania udziału w dowolnym czasie w odbywających się równolegle szkoleniach i warsztatach z ochrony informacji niejawnych i danych osobowych.
W programie obrad Forum uwzględniamy również zagadnienia z zakresu bezpieczeństwa informacji biznesowych i danych osobowych, monitoringu wizyjnego i szpiegostwa gospodarczego.
W czasie Forum zaprezentujemy jednocześnie najnowocześniejsze osiągnięcia i przyszłościowe rozwiązania systemowe, organizacyjne i technologiczne służące poprawie bezpieczeństwa informacyjnego firm/instytucji.

Dodatkowe informacje o Zjeździe na stronie
www.ksoin.pl

 

Pin It

 

bg
pi