20181120 meeting patriotyczny 2

W dniu 9 listopada odbył się ,,Meeting Patriotyczny” poświęcony 100 - leciu odzyskania niepodległości. Spotkanie było szczególne ze względu na rocznicowy charakter obchodów oraz wyjątkowych gości.

Podczas wydarzenia goście wysłuchali okolicznościowych tematycznych wystąpień: płk dr inż. Marka Ryszkowskiego, płk Andrzeja Jędrzejewskiego oraz płk prof. dr hab. Bogdana Szulca, jak również mieli możliwość zwiedzić wystawę pt. ,,Twórcy Niepodległej” przedstawiającą wielkich Polaków.

Na tę niepowtarzalną okoliczność Stowarzyszenie postanowiło uhonorować ,,Pierścieniem Patrioty” oraz ,,Pierścieniem Stulecia Niepodległości RP”, wyjątkowe osobowości, które walczyły o niepodległość naszego państwa i działały na rzecz jego suwerenności, zasłużyły się dla bezpieczeństwa kraju, wniosły istotny wkład dla dobra publicznego, przemian demokratycznych oraz rozwoju gospodarki.

Uhonorowanymi zostali:

 • Zbigniew Ścibor – Rylski- Oficer Armii Krajowej, generał brygady, bohater wojenny i uczestnik Powstania Warszawskiego (uhonorowany pośmiertnie).
 • Leszek Żukowski – Żołnierz Szarych Szeregów i Armii Krajowej, uczestnik Powstania Warszawskiego, Prezes Zarządu Głównego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej.
 • Zbigniew Galperyn – Żołnierz Szarych Szeregów i Armii Krajowej, powstaniec warszawski, Wiceprezes Związku Powstańców Warszawskich.
 • Barbara Dolniak – Wicemarszałek Sejmu.
 • Teresa Sukniewicz – Kleiber – Wielokrotna mistrzyni Polski i rekordzistka świata w biegach przez płotki.
 • Otylia Jędrzejczak - Pływaczka, wielokrotna mistrzyni olimpijska, dwukrotna mistrzyni świata, pięciokrotna mistrzyni Europy, trzykrotna rekordzistka świata.
 • Jadwiga Zakrzewska - Wiceminister Obrony Narodowej, pierwsza Polka w Zgromadzeniu Parlamentarnym NATO.
 • Beata Burczak – Soliwoda – Artystka wokalistka, wielokrotnie nagradzana na festiwalach krajowych i zagranicznych, w tym na festiwalu piosenki żołnierskiej w Kołobrzegu, animatorka twórczości patriotycznej, Kierownik Zespołu Rozrywkowego ,,DRAGON” Klubu Dowództwa Operacyjnego Sił Zbrojnych.
 • Andrzej Malinowski – Prezydent Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Stanisław Rokicki – Prezes Zarządu Mennica – Metale Sp. z o.o., przedsiębiorca wdrażający innowacyjne technologie na rzecz przemysłu zbrojeniowego.
 • prof. Henryk Skorowski – b. Rektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, autor licznych publikacji: monografii i artykułów naukowych.
 • ppłk Piotr Sokal – Kierownik Klubu Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych.
 • red. Ryszard Choroszy – wydawca i publicysta, Prezes Fundacji ,,Promilitaria XXI”.
 • insp. Zdzisław Czarnecki – Prezydent Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP.
 • gen. Gromosław Czempiński – b. Szef Urzędu Ochrony Państwa.
 • Henryk Dąbrowski – Dyrektor Polskiej Izby Systemów Alarmowych.
 • Olgierd Dziekoński – b. Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP.
 • Kazimierz Głowacki – b. Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego, b. Szef Wojskowych Służb Informacyjnych.
 • płk Andrzej Jędrzejewski – Sekretarz Generalny Stowarzyszenia Kombatantów misji Pokojowych ONZ.
 • Marek Kłoczko – Wiceprezes – Dyrektor Generalny Krajowej Izby Gospodarczej.
 • płk Władysław Kruczek – Prezes Zarządu Polski Bazalt S.A., inicjator innowacyjności na rzecz bezpieczeństwa narodowego.
 • płk dr inż. Marek Ryszkowski – Autor licznych publikacji z zakresu ochrony informacji.
 • płk dr inż. Krzysztof Surdyk – Redaktor naczelny czasopisma Ochrona Mienia i Informacji.

,,Pierścień Stulecia Niepodległości RP” został również przekazany do zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie oraz do zbiorów Muzeum Wojska Polskiego .

Podczas spotkania wręczono również specjalne wyróżnienie - Szablę Oficerską dla Pana Andrzeja Ligusa, w dowód uznania szczególnych zasług na rzecz bezpieczeństwa Państwa , dla Pana Pawła Pawlaka – Prezesa Zarządu Adika Collection w dowód uznania patriotyzmu oraz dla Pana Muhammada Shabbir – Prezesa Zarządu Semi – Tex Fashion w dowód uznania polskości.

Serdecznie dziękujemy zespołowi ,,Dragon Young” z Klubu Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, pod kierownictwem artystycznym Beaty Burczak za piękny koncert i duchową ucztę muzyczną.

Pin It

 

bg
pi