20190116 KSOIN KongresBiznesu baner

Szanowni Państwo!

Zapraszamy na wyjątkowy i bardzo ważny dla polskiej przedsiębiorczości Kongres Bezpieczeństwa Biznesu, wychodzący naprzeciw współczesnym zagrożeniom i wyzwaniom bezpieczeństwa gospodarczego naszego kraju.

Bezpieczeństwo biznesu jest naszą wspólną, polską sprawą, a organizatorzy Kongresu – Komitet Bezpieczeństwa Biznesu Krajowej Izby Gospodarczej oraz Stowarzyszenie Wspierania Bezpieczeństwa Narodowego wspierają polskich przedsiębiorców.

 

Celem Kongresu jest wymiana doświadczeń na temat zapewnienia bezpieczeństwa fizycznego, organizacyjnego, technologicznego, osobowego i prawnego. Pomożemy przedsiębiorcom określić stan bezpieczeństwa w firmie, przedstawimy rozwiązania mające na celu podniesienie poziomu ochrony osób, mienia i procesów biznesowych oraz zwiększenia ich efektywności.

Zwrócimy uwagę na krajowe i międzynarodowe zagrożenia szpiegostwa gospodarczego, cyberbezpieczeństwo, włamania, napady, wymuszenia, wycieki informacji oraz nierzetelnych kontrahentów, nieuczciwych pracowników, popełnianych oszustw, kradzieży itp.

Na obrady zapraszamy przedstawicieli środowisk naukowych i praktyków, którzy na co dzień zajmują się szeroko pojmowanymi problemami bezpieczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa biznesowego.

Przedsiębiorco! Twój biznes i Twoje bezpieczeństwo zależy od Ciebie.

Tadeusz Koczkowski

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

 

Tematyka Kongresu

 1. Bezpieczeństwa gospodarcze państwa. Zależności i powiązania unijne oraz światowe.
 2. Wrogie rynkowe działania podmiotów zagranicznych na niekorzyść polskich przedsiębiorców.
 3. Czy polski przedsiębiorca jest bezpieczny? Krajowy system bezpieczeństwa gospodarczego.
 4. Bezpieczeństwo biznesu w gospodarce rynkowej opartej na wiedzy i społeczeństwie informacyjnym.
 5. RODO – jaki ma wpływ na funkcjonowanie biznesu, wstępna ocena i stan prawny.
 6. Informacje prawnie chronione, w tym szczególnie tajemnica przedsiębiorstwa, giełdowa i handlowa oraz informacje niejawne.
 7. Organizacja spotkań biznesowych wybór lokalu/pomieszczenia, podsłuchy i odsłuchy, podglądy, telefony komórkowe, dyktafony, kamery itp.).
 8. Bezpieczeństwo osobowe na kluczowych i kierowniczych stanowiskach, (sprawdzenia przed zatrudnieniem, okresowe kontrole, sprawdzanie lojalności i podatności na ujawnianie informacji, zastosowanie wariografu, szkolenia).
 9. Bezpośrednie zagrożenia firmy: oszustwa gospodarcze, kradzieże, szpiegostwo gospodarcze, przekupstwa pracowników, włamania, napady, wymuszenia.
 10. Praktyczne rozwiązania mające na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa osób, mienia i procesów biznesowych.
 11. Technologie jutra bezpieczeństwa biznesu. Sztuczna inteligencja i jej rosnący potencjał gospodarczy.
 12. Modelowe zadania i działania osób/komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w firmie. Integracja  systemów bezpieczeństwa.
 13. Analiza zagrożeń, szacowanie/zarządzanie ryzykiem, znaczenie ciągłości działania.
 14. Krajowy system cyberbezpieczeństwa i jego wiodąca rola dla bezpieczeństwa gospodarczego naszego kraju.
 15. Progi i bariery utrudniające przedsiębiorcom wdrożenie procedur bezpieczeństwa – debata ekspertów i przedsiębiorców.
Pin It

 

bg
pi