20190403 KSOIN zaproszenie

Kongres jest najważniejszym i najbardziej prestiżowym przedsięwzięciem w Polsce odbywającym się nieprzerwanie od 2005 roku, mającym istotne znaczenie i wpływ na stan bezpieczeństwa państwa, firm, instytucji i obywateli.

XV Kongres to możliwość spotkania z wieloma wybitnymi gośćmi i ekspertami z zakresu ochrony informacji niejawnych, biznesowych i danych osobowych, a także okazja do dyskusji, bezpośredniej wymiany doświadczeń, kuluarowych spotkań, przekazania uwag i wyjaśnienia wątpliwości dotyczących organizacji i funkcjonowania pionów ochrony, obowiązków i zadań kierowników jednostek organizacyjnych, pełnomocników ochrony, administratorów bezpieczeństwa informacji, inspektorów ochrony danych osobowych oraz współpracy i podziału kompetencji między nimi.
Obrady Kongresu kierujemy do kierowników jednostek organizacyjnych, prezesów, dyrektorów, właścicieli firm, przedstawicieli organów administracji publicznej, pełnomocników i pracowników pionów
ochrony, Inspektorów Ochrony Danych, dyrektorów i pracowników pionów bezpieczeństwa, infrastruktury krytycznej i działów IT, a także innych osób interesujących się tą tematyką.
W związku ze stuleciem ochrony informacji niejawnych, 20-leciem uchwalenia ustawy o ochronie informacji niejawnych, 20-tą rocznicą przystąpienia Polski do NATO oraz wdrożeniem RODO
i krajowego prawa ochrony danych osobowych tegoroczne obrady będą miały wyjątkowy charakter.

Dodatkowe informacje o Kongresie na stronie
www.kongresochronyinformacji.ksoin.pl

 

Pin It

 

bg
pi