20190514 TacticalRescue LOGO

W dniach 20-24 maja br. Wyższa Szkoła Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie organizuje na terenie gmin Wołów i Brzegu Dolnego już VI edycję warsztatów i zawodów taktycznych „TacticalPrisonRescue 2019”. Honorowy patronat nad przedsięwzięciem objął Minister Sprawiedliwości oraz Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego.
W tym prestiżowym wydarzeniu wezmą udział prawie wszystkie wiodące jednostki specjalne w Polsce, podlegające Ministerstwu Sprawiedliwości, Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwu Obrony Narodowej.

20190514 logo 2

Obok funkcjonariuszy Służby Więziennej wchodzących w skład etatowych Grup Interwencyjnych, reprezentujących Okręgowe Inspektoraty Służby Więziennej jako goście zapowiedziały swoją obecność Samodzielne Pododdziały Kontrterrorystyczne Policji, Zespoły Interwencji Specjalnych Straży Granicznej, przedstawiciele Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Centralnych Biur Śledczych Policji, Akademii Wojsk Lądowych, Służby Ochrony Państwa, Batalionów Powietrznodesantowych, Wojska Obrony Terytorialnej, Żandarmerii Wojskowej, Jednostki Wojskowej AGAT.
Zawody tegorocznej edycji będą miały na celu sprawdzenie i porównanie poziomu wyszkolenia poszczególnych grup, ich współdziałania z jednostkami systemu ratownictwa medycznego. W reakcji na teraźniejsze wydarzenia jednostką treningową będzie między innymi symulacja zagrożenia terrorystycznego na terenie obiektu sakralnego podczas obrzędów religijnych. W warunkach poligonowych będą sprawdzane umiejętności odpowiedniego przekazywania informacji, przeprowadzania segregacji, zabezpieczania miejsca zdarzenia, zapewnienie bezpieczeństwa zagrożonym jednostkom, wypracowanie wspólnych procedur ratowniczych.
Tegorocznemu „TacticalPrisonRescue 2019” towarzyszy konferencja naukowa pt. ,,Praktyczne Aspekty Przeciwdziałania Przestępczości”. W inauguracyjnym wykładzie Rektor KomendantWSKiP ppłk dr Marcin Strzelec przedstawi nowe kierunki przeciwdziałania przestępczości w perspektywie aspektów teoretycznych i prawnych. Liczne wystąpienia przedstawicieli świata nauki i praktyków podejmujących szczegółowe ujęcia będą starały się ukazać możliwie optymalne rozwiązania szeroko pojmowanych kwestii zapewnienia bezpieczeństwa i reagowania na występujące zagrożenia - zwłaszcza zagrożenia nowej generacji.
Mottem przyświecającym tegorocznym zawodom i konferencji jest fraza powtarzana przez lidera pilotującego wydarzenie mjr. dr.  Leszka Kołtuna „Przygotowujemy najlepszych – na najgorsze…” co jest wyrazem szczególnego zainteresowania upowszechnianiem kompetencji funkcjonariuszy służb państwowych skutkujących bezpiecznym i skutecznym wykonywaniem przez nich działań służbowych.
Więcej informacji: http://www.tacticalprisonrescue.pl/

Ogólnopolska konferencja naukowa pod patronatem Ministra Sprawiedliwości i Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego

21 maja 2019 r. – Wołów

PRZECIWDZIAŁANIE PRZESTĘPCZOŚCI – ASPEKTY TEORETYCZNE I PRAKTYCZNE

Konferencja stanowić będzie forum wymiany poglądów środowisk naukowych oraz podmiotów odpowiedzialnych za wymiar bezpieczeństwa publicznego odnośnie do zachodzących trendów i zagrożeń. W sposób szczególny ukierunkowana zostanie na kwestie związane z:

 • wielowymiarowością współczesnego bezpieczeństwa publicznego,
 • przeciwdziałaniem aberracjom społecznym,
 • instytucjonalnymi i prawnymi aspektami bezpieczeństwa wewnętrznego.

Podmioty organizujące:

 • Wyższa Szkoła Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie
 • Uniwersytet Jagielloński
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży

Komitet naukowy:

 • ppłk dr Marcin STRZELEC – rektor-komendant WSKiP – przewodniczący
 • dr hab. Bogusław JAGUSIAK – WAT
 • dr hab. Ryszard JAKUBCZAK – WSPol.
 • płk dr hab. Tomasz KOŚMIDER – WSKiP
 • dr hab. Leszek KORPOROWICZ – UJ
 • dr hab. Jan MACIEJEWSKI – UWr
 • nadzw. dr hab. Krzysztof SAWICKI – UwB
 • ppłk dr Piotr ŁAPIŃSKI – WSKiP
 • dr Sławomir GRZESIAK – UWr
 • dr Sylwia JASKUŁA-KORPOROWICZ – PWSIiP
 • mjr dr Leszek KOŁTUN – WSKiP
 • dr Mariusz KURYŁOWICZ – WSKiP/ZK w Białymstoku
 • dr Marcin ZARZECKI – UKSW

Komitet organizacyjny:

 • mjr dr Leszek KOŁTUN – przewodniczący
 • Katarzyna KRĘPCZYŃSKA
 • mł. chor. Anna GMUROWSKA

Program konferencji:

Przeciwdziałanie przestępczości – aspekty teoretyczne i praktyczne

GODZINA

PRZEDSIĘWZIĘCIE

9.00–9.30

Rejestracja uczestników

9:30–9.40

OTWARCIE KONFERENCJI

Wystąpienie Rektora-KomendantaWSKiP

oraz przedstawicieli instytucji uczestniczących w konferencji

9.40–11.20

PANEL I Bezpieczeństwo publiczne – zagrożenia, wyzwania

(moderator płk dr hab. Tomasz Kośmider, ppłk dr Piotr Łapiński)

9.40–10:00

Wielowymiarowość bezpieczeństwa publicznego

(płk dr hab. Tomasz Kośmider)

10:00–10:20

Służba Więzienna w systemie bezpieczeństwa państwa. Przeciwdziałanie zagrożeniom

(por.Grzegorz Fuchs)

10:20–10:40

Cyberprzestępczość. Ślady pozostawiane w sieci – sposoby ich identyfikacji

(asp. Damian Seratowicz, sierż. szt. Michał Królik)

10:40–11:00

Działania antyterrorystyczne w środowisku wielodomenowym

(dr Piotr Baczar, dr Jarosław Stelmach)

11:00–11:20

Dyskusja

11:20–11:40

Przerwa kawowa

11:40–13:20

PANEL II Aberracje społeczne – przeciwdziałanie

(moderator płk dr hab. Tomasz Kośmider, mjr dr Leszek Kołtun)

11:40–12:00

Narkotyki i nowe substancje psychoaktywne – zjawisko, uwarunkowania, zagrożenia

(prof. dr hab. Mariusz Jędrzejko, Leszek Roszczenko)

12:00–12:20

Prewencja recydywy przestępczej jako proces zarządzania zmianą w warunkach izolacji więziennej

(dr Sławomir Grzesiak)

12:20–12:40

Poszkodowany w ciasnej przestrzeni

(bryg. dr n. med. Mariusz Chomoncik, st. bryg. mgr inż. Sławomir Wojta)

12:40–13:00

Ratownictwo medyczne – istotny element systemu ochrony ludności

(dr n. med. Stanisław Biernacki)

13:00–13:20

Dyskusja

13:30–14:30

Przerwa obiadowa

16:00–18:00

Warsztaty – panele równoległe

(wg odrębnego planu – moderator mjr dr Leszek Kołtun)

Pin It

 

bg
pi