Menadżer bezpieczeństwa

kwadratProfesjonalna Wideoweryfikacja – Szkolenie Techniczne

Warszawa, 14 grudnia br.
Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniu technicznym „Profesjonalna Wideoweryfikacja”, które odbędzie się w miejscowości Raszyn – Falenty, k. Warszawy w dniu 14 grudnia br.

2016 02 60 1

Czy parkingi podziemne muszą być wyposażone w czujniki tlenku węgla? Czy obowiązkowa jest detekcja LPG? Czy detekcja CO to instalacja przeciwpożarowa? Poniżej zamieszczamy najczęściej powtarzane mity w zakresie detekcji tlenku węgla w garażach i wyjaśniamy wątpliwości z nimi związane.

Rejestratory CCTV są jednym z elementów składowych całego systemu telewizji przemysłowej. Telewizja przemysłowa to nic innego jak system służący przekazywaniu obrazu z określonych pomieszczeń czy przestrzeni w zamkniętym systemie odbiorczym. System ten służy do zwiększenia bezpieczeństwa w przestrzeniach i pomieszczeniach, w których zostały zainstalowane kamery wizyjne. Bardzo często podgląd z kamer przekazywany jest do centrum monitoringu policji, straży miejskiej lub biur ochrony w celu monitorowania potencjalnie niebezpiecznych miejsc czy zachowań.

 

 

System monitoringu wizyjnego powinien umożliwiać zapisywanie oraz analizowanie obrazów z kamer przemysłowych. Do tego celu wykorzystuje się będące tematem tego artykułu rejestratory CCTV. Zarządzanie materiałem wizyjnym może być realizowane bezpośrednio z rejestratora lub zdalnie poprzez sieć za pośrednictwem przeglądarki internetowej lub specjalnego oprogramowania zainstalowanego w komputerze.

 

Cyfrowy rejestrator wideo jest urządzeniem pozwalającym na nagrywanie obrazu z kamer przemysłowych w formacie cyfrowym na dysku twardym lub innym nośniku danych. Ze względu na budowę wyróżnia się rejestratory cyfrowe (DVR) bazujące jako komputery klasy PC lub jako stacjonarne urządzenia służące tylko do nagrywania wideo w systemie telewizji CCTV. Dokonując wyboru rejestratora cyfrowego, należy precyzyjnie i jednoznacznie dobrać urządzenie do potrzeb danej instalacji. Etap doboru rejestratora należy do niezwykle istotnych i ważnych etapów. Niedbalstwo i zbytni pośpiech mogą bowiem doprowadzić do kompletnie niewłaściwego doboru systemu monitoringu. Często jednak bywa tak, że etap planowania systemu monitoringu „przegrywa” z przyzwyczajeniami instalatorów, którym wygodniej jest zainstalować dobrze im znane urządzenie – choć niekoniecznie będzie ono właściwe i optymalnie dobrane do danego systemu monitoringu. Oczywiste jest, że etap planowania nie będzie wymagał zbyt wielu przemyśleń, gdy dotyczył będzie małego sklepu. Jednak monitoring dużego parkingu czy supermarketu wymaga już gruntownego zaplanowania.

 

Podstawowymi elementami systemu monitoringu są: kamery przemysłowe, obiektywy, rejestratory oraz zasilacze. Koncentrując się na rejestratorach, należy przede wszystkim zapoznać się z podstawowymi parametrami tychże urządzeń, bowiem wiedza ta ułatwi ich optymalny dobór w zależności od wymagań stawianych systemowi monitoringu. Zatem do podstawowych parametrów rejestratorów należą: rozdzielczość obrazu, liczba klatek na sekundę, kompresja, dostęp przez sieć, sposób zgrywania do archiwum.

 

Rozdzielczość obrazu jest parametrem mającym wpływ na jakość rejestrowanego obrazu. Ma to szczególne znaczenie dla klienta końcowego korzystającego z systemu. Na rozdzielczość rejestrowanego obrazu ma wpływ bardzo wiele czynników, począwszy od jakości obiektywu, a kończąc na jakości procesora obrazu. 

 

Rozdzielczości (CIF) rejestratorów cyfrowych swoją genezą sięgają czasów, gdy rozpoczynała się epoka wideokonferencji. Wówczas główną przeszkodą było pojawienie się dwóch standardów telewizyjnych – PAL i NTSC. Powstał zatem standard CIF (Common Interchange Format zwany też często Common Intermediate Format). W przypadku obowiązującego w Polsce systemu PAL można przyjmować, że CIF równa się 352 x 288 pikseli. Standardowe rozdzielczości, z jakimi rejestratory cyfrowe mogą zapisywać obraz, to: CIF, 2CIF oraz 4CIF.

  • CIF = 352 x 288 pikseli,
  • 2CIF = 704 x 288 pikseli,
  • 4CIF = 704 x 576 pikseli.

 

Chcąc uzyskać rejestrację obrazu pozwalającą na zapis dużej ilości szczegółów, należy stosować rejestratory pracujące z minimalną rozdzielczością 2CIF. W odniesieniu do rozdzielczości 4CIF tracimy połowę linii w pionie, jednak zyskujemy pewność, że obraz z kamer o skanowaniu z przeplotem nie będzie „poząbkowany”. Poza tym pojedyncza klatka obrazu zajmuje dwa razy mniej miejsca niż dla 4CIF, a dodatkowo oko ludzkie jest mniej wrażliwe w kierunku z góry na dół – zatem subiektywna różnica w jakości obrazu nie jest zbyt wielka.

 

Należy jednak pamiętać, że rejestracja z rozdzielczością 4CIF zapewnia maksimum szczegółów, jakie można wyciągnąć z systemów analogowych. Niestety, jest ona jednak okupiona wymogiem dwukrotnie większej ilości miejsca na nośniku danych niż dla rozdzielczości 2CIF.

 

Obecna uchwała Rady Ministrów dotycząca rejestracji nagrań mówi, że „urządzenia utrwalające powinny rejestrować obraz z częstotliwością 25 kl./s z rozdzielczością nie mniejszą niż 400 linii telewizyjnych”. Obowiązujący w Polsce system telewizji PAL teoretycznie zapewnia przesył 625 linii (TVL). W praktyce jest to tylko 576 TVL, ponieważ pozostała część „zużywana” jest na inne, mniej lub bardziej istotne, cele. Rozdzielczość rejestratorów podawana jest przez producentów jako X × Y. Zatem interesującym nas parametrem jest parametr Y, który – aby spełnić wymóg uchwały – musi być większy od 400. W praktyce zakłada się, że rejestrator o rozdzielczości 720 x 576 spełnia warunki ustawy. Tylko nieliczni producenci rejestratorów określają, ile TVL ma ich produkt. Na przykład określa się, że rejestrator nagrywa w pełnym standardzie PAL z rozdzielczością 420 TVL. Pomiar liczby linii nie jest możliwy w warunkach amatorskich i dokonywany jest w laboratoriach. W skrócie polega on na tym, że nagrywa się odpowiednie obrazy i sprawdza, ile detali widać na nagraniu. 

 

Z rozdzielczością obrazu ściśle związany jest drugi parametr, jakim jest liczba klatek na sekundę dla całego systemu. Zwiększenie rozdzielczości o jeden stopień powoduje zmniejszenie dostępnej liczby kl./s o połowę. Zatem jeśli dla rozdzielczości CIF mamy 100 kl./s dla całego systemu, to dla 2CIF będzie już tylko 50 kl./s, a dla 4CIF tylko 25 kl./s.

 

W przypadku monitoringu małego obiektu (typu mały sklep) wystarczy, jeśli liczba klatek na sekundę będzie wynosić 6. Jest to wartość w pełni dająca płynny ruch na nagraniu, a przy tym minimalizująca zajęcie miejsca na dysku oraz zapewniająca stosunkowo niską cenę rejestratora. Dyskusji na temat liczby klatek na sekundę nie podlegają sytuacje, w których wymogi narzucane są ustawowo (np. imprezy masowe), a opisane są normami, jak choćby PN-EN 50132-7.

 

Kolejnym parametrem, który dla klienta użytkującego system CCTV może nie odgrywać istotnej roli w codziennym korzystaniu z systemu, lecz warto na niego zwrócić uwagę na etapie doboru sprzętu, jest kompresja obrazu. Obecnie istnieje kilka standardów kompresji obrazu. Zalicza się do nich:

  • MJPEG – standard najprostszy i często spotykany w tanich rejestratorach. Ma małe wymagania co do sprzętu, jednak aby uzyskać dobrą jakość, potrzebuje dużo miejsca na dysku.
  • JPEG2000 – ten standard kompresji stosowany jest raczej bardzo rzadko i tylko w sprzęcie, w którym głównym parametrem jest jakość obrazu. Niestety, wiąże się to ze stosunkowo krótkim czasem nagrania.
  • MPEG2 – standard charakteryzujący się dużo większą kompresją oraz jakością w porównaniu do MJPEG.
  • MPEG4 – jest następcą MPEG2, który przy porównywalnej jakości zajmuje dużo mniej miejsca na dysku.
  • H264 – należy do najbardziej zaawansowanych standardów kompresji, oferując przy tym najlepszą jakość oraz najdłuższy czas nagrań. Obecnie staje się coraz bardziej popularną i coraz częściej wykorzystywaną metodą kompresji w rejestratorach CCTV.

 

Należy zaznaczyć, że kompresja charakteryzuje się tym, iż mało dynamiczne (mało zmieniające się) obrazy są lepiej „upakowane”. Oznacza to, że brak zmian w obrazie powoduje, że rejestrator nagrywa stosunkowo mało informacji. Obrazy bardziej dynamiczne zajmują zatem więcej miejsca. Należy pamiętać, że nocny (czarny) obraz okazuje się obrazem dość dynamicznym w przypadku, gdy zainstalowane kamery (szczególnie te z „niższej” półki) generują szum. Szum taki rejestrator wykrywa jako ruch małych obiektów i zaczyna go nagrywać. Sytuację taką można zniwelować, stosując nieco droższe kamery z elektronicznym usuwaniem szumu.

 

(...)

 

 

Robert Gabrysiak
mgr inż. elektrotechniki, absolwent Wydziału Elektrycznego
Politechniki Poznańskiej o kierunku
elektrotechnika

Systemy kontroli dostępu są obecne na rynku zabezpieczeń od wielu lat. Niezależnie od rodzaju chronionego obiektu, jedną z podstawowych zasad bezpieczeństwa jest kontrola przepływu osób poruszających się w ramach wyznaczonych obszarów. Możliwość decydowania o tym, kto, gdzie i kiedy może wejść ma kluczowe znaczenie dla ochrony budynku, pracujących w nim osób oraz znajdujących się tam informacji i mienia. Systemy kontroli dostępu obejmują szereg technicznych rozwiązań, których zadaniem jest umożliwienie swobodnego poruszania się w obiekcie osób uprawnionych oraz ochronę przed wstępem osób niepowołanych. W zależności od potrzeb użytkownika, rozwiązanie to może stanowić proste narzędzie kontroli ruchu osób, jak również w pełni profesjonalny system zarządzania całym budynkiem i funkcjonujących w nim systemów bezpieczeństwa.

 

 

2016 01 36 1

 

 

Istnieje wiele rozwiązań technologicznych systemów kontroli dostępu, z których najbardziej powszechne są systemy oparte o tzw. karty dostępowe. Jednak współcześnie coraz bardziej powszechne stają się systemy sieciowe IP, w których do otwarcia zamków elektronicznych można wykorzystać np. smartfony.

 

Systemy kontroli dostępu ulegają ciągłemu rozwojowi, a dzisiejsze rozwiązania będzie można dostosować także do przyszłych zastosowań. Dziś można bowiem zauważyć kilka zdecydowanych trendów pojawiających się w systemach kontroli dostępu. Jednym z nich jest wspomniane we wstępie wykorzystanie systemów IP. Standardowy system wykorzystujący IP ułatwia integrację systemu fizycznej kontroli dostępu z innymi systemami, które mogą wykorzystywać tę samą sieć. W systemach IP inteligencję przenosi się na kontrolowane przejścia (np. drzwi) dzięki czemu usprawnia się ich monitoring, zarządzanie i raportowanie, wykorzystując do tego celu standardowe przeglądarki internetowe. Poza tym dzięki zastosowaniu kontrolerów IP o otwartej architekturze, w przyszłości łatwo będzie dokonywać uproszczeń, usprawnień i modyfikacji infrastruktury systemu kontroli dostępu. Na tym oparty jest drugi z trendów pojawiający się w nowoczesnych systemach kontroli dostępu, czyli odchodzenie od „sztywnych” i niepozwalających na zmiany systemów na rzecz bezpieczniejszych, otwartych i adoptowalnych przyszłościowo rozwiązań. Te zastosowania będziemy mogli znaleźć np. w handlu bezgotówkowym, kontroli obecności i rejestracji czasu pracy, bezpiecznym zarządzaniu drukowaniem czy bezpiecznym logowaniu w sieci jako funkcja wieloelementowego systemu bezpieczeństwa w firmie.

 

W dalszym ciągu rozwojowi podlega tzw. mobilna kontrola dostępu opierająca się choćby na wykorzystaniu smartfonów zamiast kart dostępowych. Zakłada się, że moc obliczeniowa smartfonów i możliwości mediów pozwolą na zwiększenie funkcjonalności i komfortu użytkowania systemów kontroli dostępu. Smartfony pozwalają bowiem na realizowanie funkcji tradycyjnych systemów kontroli dostępu, ale ponadto mogą być wykorzystywane do innych zadań, takich jak – weryfikacja tożsamości poprzez sprawdzenie, czy żądanie dostępu pojawia się w dozwolonym czasie (poprzez moduł GPS znajdujący się w smartfonie) i czy osoba faktycznie jest w danym momencie w pobliżu drzwi. Uprawnienia użytkownika mogą zostać zweryfikowane dzięki aplikacji w chmurze, a zezwolenie na dostęp może być wysłane do kontrolera drzwi w formie poufnej wiadomości bezpiecznym kanałem komunikacyjnym. Ostatnim z zauważalnych trendów w rozwoju systemów kontroli dostępu jest ich popularyzacja w różnych dziedzinach życia. Dziś tego typu systemy nie są wykorzystywane wyłącznie w firmach czy przedsiębiorstwach prowadzących typową działalność gospodarczą, ale stają się coraz bardziej popularne w szkołach, szpitalach, hotelach czy urzędach – zatem wszędzie tam, gdzie do tej pory kontrola dostępu odbywała się na zasadzie papierowych rejestrów.

 

Elektroniczne systemy kontroli gości są wykorzystywane coraz częściej i dają pełen pogląd na to gdzie dany gość się znajduje, czy trafił na przykład na wskazany oddział szpitalny lub do wskazanego pokoju hotelowego, lub też do właściwego punktu obsługi klienta w urzędzie. Elek-troniczna kontrola dostępu pozwala też w łatwy sposób kontrolować najważniejsze obszary budynku (szkoły, szpitala, urzędu), czy też sprawdzać, co dzieje się w danych miejscach po godzinach pracy, gdy liczba obecnych pracowników jest mniejsza.

 

(...)

 

 

Robert Gabrysiak – mgr inż. elektrotechniki, 

absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki

Poznańskiej o kierunku elektrotechnika

Firma Hytera to jeden z niekwestionowanych liderów rynku komunikacji profesjonalnej. W Polsce produkty tego producenta używane są już z powodzeniem od wielu lat, nie tylko na rynku komercyjnym, ale także przez takie służby jak Policja, Straż Graniczna czy Straż Pożarna. Firma Hytera posiada ponad 20-letnie doświadczenie w tworzeniu i produkcji całej gamy sprzętu radiokomunikacyjnego (TETRA, DMR, analogowe) i może pochwalić się wieloma unikalnymi rozwiązaniami stworzonymi specjalnie na potrzeby służb bezpieczeństwa.

 

 

2015 04 60 1

2015 04 60 2

 

 

Jednym z takich rozwiązań jest cyfrowoanalogowy radiotelefon Hytera PD415. Samo urządzenie na pierwszy rzut oka nie wyróżnia się niczym szczególnym, ale jak to często bywa diabeł tkwi w szczegółach. Urządzenie posiada wbudowany czytnik RFID, za pomocą którego użytkownik (wartownik, pracownik ochrony, personel sprzątający) odczytuje kolejne punkty kontrolne (tzw. tagi RFID).

 

Odczytana informacja przesyłana jest drogą radiową do dyspozytora, który na ekranie komputera i dedykowanej aplikacji Hytera Patrol System na bieżąco może monitorować i efektywnie zarządzać personelem. Oprogramowanie posiada wygodny, graficzny interfejs użytkownika z obsługą alarmów (np. wezwanie pomocy przez strażnika, alarm w przypadku braku odczytu znacznika RFID o określonym czasie), obsługę spersonalizowanych map, np. budynku czy terenu, zaawansowane narzędzie raportujące (np. dla klientów), a także obsługę, tzw. patrol planów. Na mapie (rzut 2D) możemy na bieżąco obserwować położenie konkretnych pracowników.

 

 

2015 04 60 3 2015 04 60 4

Fot. 1. Czytnik RFID

 

 

Składowymi elementami Hytera Patrol System oprócz radiotelefonów PD415 i oprogramowania są także tagi (znaczniki) RFID, które umieszczamy na terenie budynku czy patrolowanego terenu. Co ważne nie wymagają one zasilania, co znacznie upraszcza ich instalację. Ostatnim elementem są tzw. karty ID patrolującego (patroller ID card), przypisane do każdego użytkownika radiotelefonu PD415. Są one niezbędne do tego, aby zalogować się do systemu i być prawidłowo identyfikowalnym. Użycie tego rozwiązania zapobiega także ewentualnym nadużyciom.

 

 

2015 04 60 5

2015 04 60 6

Fot. 2. Interfejs aplikacji Hytera Patrol System

 

 

Oprócz wymienionych powyżej funkcji, radiotelefony zapewniają także funkcje głosowe, które są nie mniej ważne i użyteczne. Hytera PD415 pracuje w oparciu o najnowszy cyfrowy standard ETSI DMR, który zapewnia wsteczną kompatybilność z dotychczas używanymi systemami analogowymi. Lepsza jakość połączeń, wywołania grupowe (do wszystkich), indywidualne (rozmowa jeden do jednego), obsługa funkcji alarmowych (wezwanie pomocy), możliwość wysyłania predefiniowanych wiadomości tekstowych (np. do dyspozytora). PD415 dzięki pracy w oparciu o standard DMR umożliwia wykorzystanie dwóch niezależnych kanałów do komunikacji oraz o ponad 40% dłuższy czas pracy na akumulatorze w porównaniu z urządzeniami analogowymi (PD415 w trybie cyfrowym pracuje do 16 godzin na jednym akumulatorze 1500 mAh Li-Ion). Same radiotelefony zbudowane są z wysokiej jakości materiałów co zapewnia długą żywotność urządzeń. 

 

 

2015 04 61 1

Fot. 3. Radiotelefon Hytera PD415

 

 

Artykuł firmy RTcom

 

Opisywany sprzęt oraz inne produkty tego producenta będzie można obejrzeć na stoisku D-86 firmy RTcom, podczas zbliżających się targów MSPO 2015 w Kielcach w dniach 1–4 września br.


 

Wojciech Kropiewnicki

dyrektor marketingu RTcom

sams1Trzecie pod względem liczby mieszkańców miasto Turcji – Izmir, którego zespół miejski liczy 2,9 mln obywateli wybrało kamery Samsung do budowy systemu adaptacyjnego zarządzania ruchem. System adaptacyjnego zarządzania ruchem steruje w czasie rzeczywistym ruchem kołowym w mieście powodując zmniejszenie korków oraz poprawiając bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

ST10a 08.15Jednym z kluczowych czynników wpływających na komfort wypoczynku jest bezpieczeństwo. Dotyczy to hoteli, w których w jednym czasie może przebywać nawet kilka tysięcy osób. Dlatego Bosch dostarcza do nich wiele rozwiązań – od nagłośnienia ewakuacyjnego, przez systemy alarmu pożaru, po monitoring wizyjny i zintegrowane systemy zabezpieczeń.

tarnowStadion Miejski w Tarnowie jest to znany w tym mieście obiekt sportowy zwany przez mieszkańców Jaskółczym Gniazdem. Na piłkarsko-żużlowym stadionie swoje mecze rozgrywa piłkarska drużyna – Unia Tarnów. Odbywają się na nim także cyklicznie zawody żużlowe. Pojemność stadionu to łącznie prawie 15000 miejsc dla kibiców, gości i VIP-ów.

Rozwój technologii IP w połączeniu ze standardem megapikselowym pozwala obecnie na uzyskanie wysokiej jakości obrazu, przy wykorzystaniu infrastruktury zarezerwowanej jeszcze do niedawna tylko do celów informatycznych. Błyskawiczny rozwój informatyzacji instytucji przyczynił się również do coraz częstszego stosowania w nich technologii IP – dotyczy to również szpitali. Komputeryzacja placówek ochrony zdrowia, czyli także budowa i rozbudowa sieci strukturalnych ułatwiają wprowadzanie standardu IP do tego typu obiektów.

W Polsce obserwuje się postępujący proces starzenia się społeczeństwa i wzrost liczby osób przewlekle chorych, szczególnie wśród osób starszych. Stawia to przed opieką zdrowotną nowe wyzwania związane z zapewnieniem świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej coraz większej liczbie osób. Pod pojęciem opieki długoterminowej rozumie się całokształt działań medycznych i społecznych polegających na świadczeniu długotrwałej opieki pielęgniarskiej, świadczeń terapeutycznych i usług pielęgnacyjno-opiekuńczych osobom przewlekle chorym i niesamodzielnym, które nie wymagają hospitalizacji. W poniższym artykule poruszono aspekty związane z bezpieczeństwem w zakładach opieki długoterminowej, rozumianym od strony technicznej − tj. różnego rodzaju instalacji elektrycznych.


Wyszukiwarka

Najnowsze wydanie

OMII nr 02/2017

 

Newsletter

"Wyrażam zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie moich danych osobowych przez wydawnictwo Euro-Media sp z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul Rosoła 10a, w celu komunikacji związanej z użytkowaniem serwisu www.ochrona-mienia.pl oraz do celów marketingowo-reklamowych związanych z ofertami ww. wydawnictwa. Dane będą chronione zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (DzU nr 133 poz. 883 z 1997r. z późniejszymi zmianami)."

Facebook

Katalog firm

Prenumerata

baner prenumerata

Patronaty

  SECURITECH konf szkol 

okladka patroni

Imprezy masowe

Reklama

 Kiddle baner

Nr 613

reklama miwi dluga